sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter


Fylke: Buskerud
kommune: Lier


Lierelva 2016| Laks: | Sjoorret: |
FISKETIDEN:

Laks og sjøørret: 15.05 - 15.09
Lierelva info
Vannføring akkurat nå
Dette er et vassdrag med gyrodactylus salaris. Det betyr at det årlig må settes ut smolt for å opprettholde et brukbart fiske.Leif Eriksen med rekordlaksen. Foto: Erik Norr
Ny fangstrekord i Lierelva 2011

Audun Holmen i Lierelva fiskerforening er strålende fornøyd over å styre en av Norges beste sjøørretelver. Foto: Benedikte Håkonsen

Det ble satt ny fiskerekord i Lierelva i 2011. De 500 fiskerne som kjøpte kort, tok opp ca. 2400 sjøørret på til sammen 2,1 tonn. I tillegg ble det fisket 230 laks, som veide til sammen 700 kilo. I 2012 var fangsten 2317 sjøørret på 2133 kilo og 535 kilo laks.
- De beste fiske vi har hatt de siste femti årene, sa Holmen, som selv er født og oppvokst tett ved elva, på familiens gårdsbruk i Brastadveien i Lierbyen.
Rekordlaksen i Lierelva!
Leif Eriksen på Åssiden i Drammen har lakserekorden i Lierelva med en fisk på 10,6 kilo.
Det var kl.11 den 5.juni 2001 at storlaksen slo på i en høl bak en stor stein i den kanaliserte strekningen ved Syvseter. Og fisken kom forholdsvis fort inn. I løpet av et kvarter var laksen hans.
Spinner og mark og Dynamitten er best!
Nå avdøde Leif Eriksen benyttet sin favoritt-spinner, en Mepps spinner i gull nummer fire. Ellers fisket han mye med mark. Spinner og mark er best i Lierelva. Noen tyr også til fluestanga, og da er det en svart flue med grønn buk, kalt Dynamitten, som er den mest populære. Den hører ikke med til de klassiske mønstre, men du får kjøpt den hos Hauk Sport i Drammen.
Trenger god vannføring

Lierelva med god vannføring. Foto:Benedikte Håkonsen

Lierelva er en regnværselv, med svært liten normalvannføring. Da rekordfisken ble tatt, gikk det 0,69 kubikkmeter vann i sekundet, og det holder bra for oppgangsfisken.
Lierelva Grunneierforening og Lier kommune inngått en avtale om at det i Lierelva skal være en minstevannføring på 0,65 m3/sek.
- Det betyr at her kan gå opp fisk hele tiden. Kommunen og grunneierlaget fortjener ros for å ha sikret den fremtidige minstevannføring til glede for både laksen og fritidsfiskerne.
Legg store steiner ut i kanaliserte elver!
Det har vært noen negative utspill mot kanaliseringen av Lierelva, men Eriksen mente at ulempene kan oppveies ved å legge ut noen store steiner i elva. Det var nemlig i hølen bak en slik stor stein på den kanaliserte strekningen, Eriksen fikk storlaksen sin.

Lierelva Fiskeforening
Postboks 166
3401 Lier.
home.no.net
lierelva@doser.no
Leder Audun Holmen


Lierelva

Med god vannføring er dette en av Norges beste sjøørretelver


Lierelva munner ut i Drammensfjorden, tre kilometer fra Drammen. Den veksler mellom hissige stryk, stille partier og mange fine høler. Vannet er nokså grumset.Det kan enkelte steder være så tett vegetasjon at det vanskeliggjør fisket med flue.
Sideelva Glittra har derimot klart vann.
Markfiske.
Utsetting av 150 000 toåringer av sjøørret har ført til godt fiske, med oppgang allerede fra midten av juni.
Laksen rammet av gyrodactylus
Laksen er rammet av gyrodactylus, men det settes årlig ut 30 000 laksunger for å holde sportsfisket ved like.
Ny fiskepassasje med fisketeller i Grøttedammen!
En gammel kraftverksdemning ved Grøtte, 10 km oppe i elva, har i mange år vært et alvorlig fiskehinder ved lav vannføring. Laks og sjøørret er blitt stående her i lange perioder i påvente av mer vann for å vandre videre oppover til sine gyteområder lenger oppe i elva. Samtidig har kulpen under dammen vært en sårbar fiskeplass.

Høsten 2006 gikk alle gode krefter sammen om å bygge en fiskepassasje, samtidig som de reparerte den falleferdige dammen. Fra sesongstart 2007 vil prosjektet være fullført, og laks og sjøørret vil kunne gå opp i alle vannveiene til Lierelva. I demningen blir det installert en fisketeller som vil gi forvalterne av elva informasjon om hva som går videre av fisk, og bli et nyttig verktøy for bestandsvurdering og beskatning av fisken i vassdraget.
Alle må desinfisere fiskeutstyret!
Alle som fisker i Lierelva skal desinfisere fiskeutstyret før og etter fiske. Besøk Lierelva Fiskeforenings desinfeksjonsstasjon på Linnes renseanlegg. Alle som kjøper fiskekort, må også kjøpe personlig desinfeksjonsutstyr.

Fangstrapporter.

Fangstrapporter:
1995: 417 kg laks (2,3) og 1109 sjøørret (1).
1996: 283 kg laks (2,8) og 512 kg sjøørret (0,9)
1997: 86 laks på 209 kg og 1145 sjøørret på 1220 kg
1998: 217 kg laks (2,3) og 1298 kg sjøørret (1)
1999: 164 kg laks (2,4) og 1077 kg sjøørret ( 1,1)
2000: 72 smålaks,24 mellomlaks og 1 storlaks, som blir tilsammen 97 laks på 224,8 kilo. I tillegg ble det tatt 1118 sjøørret på 1015 kilo.
2001: 258 kilo laks (2,6) og 876 kilo sjoorret (0,9)
2002: 51 laks under 3 kilo, 13 laks på mellom 3 og 7 kilo og 1 laks på 7 kilo, tilsammen 148 kilo laks.
988 sjøørret på tilsammen 1007 kilo.
2003: 41 smålaks og 2 mellomlaks på tilsammen 75 kilo, samt 351 sjøørret på 283 kilo.
2004: 35 smålaks på 70 kilo, 7 mellomlaks på 33 kilo, totalt 103 kilo, samt 1250 sjøørret på tilsammen 1150 kilo.
2005: 76 smålaks på 160 kilo, 2 mellomlaks på 7 kilo, 1 storlaks på 10 kilo. tilsammen 79 laks på 177 kilo, og 246 sjøørret på 265 kilo.
2006: 158 smålaks, 41 mellomlaks og 2 storlaks på tilsammen 453 kilo og 618 sjøørret på 594 kilo.
2007: 171 kilo laks og 1633 kilo sjøørret.
2008: 232 laks på 543 kilo og 998 sjøørret på 1079 kilo.
2009:183 laks på 552 kilo og 1505 sjøørret med en totalvekt på 1386 kilo. Den største sjøørreten veide 7,1 kilo. Ole Skaret tok den første laksen i Lierelva i 2009. Den veide 5.2 kilo og ble tatt på en spinner i sone 1.
2011: 701 kilo laks og 2417 sjøørret på 2111 kilo.
2012: 216 laks på 535 kilo og 2317 sjøørret på 2133 kilo.
2013: 532 laks på 1303 kilo og 1750 sjøørret på 1547 kilo

Sjøørretfangsten i 2014 var til å gråte av

Mens Audun Holmen i Lierelva fiskerforening (bildet) var strålende fornøyd over å styre en av Norges beste sjøørretelver etter fangstrekorden med 2400 sjøørret på 2,1 tonn i 2011, var årsfangsten i 2014 i Lierelva til å gråte av. Bare 550 sjøørret på 504 kilo. Nedgangen skyldtes varmt og lite vann og at fisken gikk på elva etter at sesongen var slutt, sa fylkesfiskeforvalteren og mente tvert i mot at rekrutteringen av sjøørret i Lierelva og dens sideelver har tatt seg opp de senere årene.
Fiskeforvaltning:
Fiskeforvalter Erik Garnås
Miljøvernavdelingen
Fm-Buskerud,
Postboks 1604,
3007 Drammen
Tel: 32 26 68 07 / 41 10 07 32
EPOST

Lierelva Grunneierforening
Julius Klemetsdal
Funnedalsveien 7
3408 Tranby
Tlf: p 32 85 12 71
Tlf: a 99 24 78 37

Tom Simonsen
Tlf: 32 85 53 38

Lierelva FiskeforeningFISKEKORT:
Hauk sport,Drammen.
Centrum Dagligvare,Lierbyen, tel + 47 32 84 63 77.
Shell Bensinstasjon V/Kellstad Bommen (døgnåpent).
Kiwi, Tranby, tel + 47 32 85 11 05.
INFORMASJON:
Lierelva info

fiskestyre


TOPbildeler.сo.NO

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS