Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Den beste lettspinnstanga!

Fiskeguiden har testet den femdelte lettspinnstanga Beastmaster STC 240/270L, til bruk for kastevekter fra 2 til 10 gram, og mener dette er den aller beste av lettspinnstengene for fiske etter Jølstermetoden og med spinnere i elv og vann, både etter ørret, abbor, harr og sik.

Kategori:

Myndighetene konsentrerer innsatsen om å ta vare på de viktigste bestandene og leveområdene deres. I den sammenhengen er ordninga med nasjonale laksevassdrag og laksefjordar viktig. Et program for overvaking av nasjonale laksefjorder og – vassdrag er sett i gang i 2005 med fullt omfang frå 2006, skriver Norske Lakselver.