Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Brumunda er nesten tørrlagt. Foto: Trond Lillebø / HA

Flere generasjoner ørret fryktes tapt i de tørre elvene på Hedmarken. Brumunda er en av landets bedre ørretelver, og en viktig gyteelv for ørret til Mjøsa. Nå er den, i likhet med for eksempel Flagstadelva litt lenger sør, redusert til ei lang steinrøys. En ørliten bekk renner mellom noen steiner, men ingen av elvene ligner på seg sjøl, skriver Hamar Arbeiderblad.

Kategori:
Sjekk muningsfredningsreglene for lakseelvene i din kommune.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ser behov for å minne om reglane for fiske etter laks og sjøaure i munningsfredingssonene, etter at Statens naturoppsyn har registrert mykje ulovleg aktivitet i dei ulike kommunane og presiserer at det er fiskaren sitt ansvar å oppdatere seg på gjeldande regelverk. Fiskeguiden.no sine lesere bør sjekke ut hvilke munningsfredningssoner som gjelder for egne lakseelver andre plasser i landet.