Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Attgroing, som her i Slåttahølen på Geilo, er eit problem langs vassdraget frå Ustaoset til Strandafjorden. Det er eitt av punkta Hol kommune trekkjer fram i ein høyringsuttale i samband med revisjonen av konsesjonsvilkåra for Uste – Nes-utbygginga. Foto:Hallingdølen.

Hol kommune ønskjer at det blir oppretta miljøfond og næringsfond som kompensasjon for skader som ikkje er mogleg å reparere etter kraftutbygginga.