Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Francesco Cozzio med storlaksen han gjenutsatte i Lakselva i Porsanger, som også var rammet av lite og varnt vann.

Det blei fiska nesten 150 000 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane i fjor – den minste fangsten på 30 år. Den tørre og varme sommaren må ta mykje av skulda for den dårlege fiskesesongen. 22 prosent av fangsten blei sleppt levande ut igjen, skriv Anne Turi Baklien i dagens rapport om fisket i 2018 frå Statistisk Sentralbyrå.

Kategori:

– Dårlige fiskeforhold i vassdragene i store deler av landet på grunn av tørke var trolig en hovedårsak til nedgangen vi ser i elvefisket i 2018. For første gang på mange år ble det rapportert om flere laks avlivet i sjøen enn i elvene. Det viktigste formålet med fiskereguleringene er å sørge for at totalbeskatningen i elv og sjø ikke blir for stor slik at nok gytefisk er igjen i vassdragene etter at fisket er avsluttet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Kategori:
Norske elveeiere samlet i Naustdal krever fullt stans all avfallsdumping i norske fjorder. Foto: Eivind Fossheim

Miljødirektoratet har utredet konsekvensene for miljø og samfunn dersom det innføres et forbud mot nye sjødeponi for avgangsmasser fra mineralutvinning. Utredningen er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, som etter Fiskeguiden.no sin mening tilsier at det nå må  bli full stopp r for gruveplanene i Engebøfjellet i Førdefjorden. 

─ Miljøvirkningene av gruvedrift er betydelige enten man velger å deponere avgangsmassene i sjø eller på land. Konsekvensene av de to løsningene er ulike og det er ikke mulig på generelt grunnlag å fastslå hvilken løsning som gir minst miljøulemper, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

- Gruveprosjektet i Engebøfjellet kan ende med  skandale. Etter at Naustdal-ordfører Håkon Myrvang heia frem Nordic Mining sitt prosjekt som i kommende 50 år vil forurense Førdefjorden med 6.5 tonn tungmetaller og 10 tonn kjemikalier i 16.500 tonn gruveslam hver bidige dag, har ungdom lagt seg i lenker, blitt båret vekk av politi og fått titusener  av kroner i bøter i sine forsøk på å stoppe prosjektet, skrev Eivind Fossheim i sin reportasje i Fiskeguiden fra demonstrasjonene i Førdefjorden, der også norske elveeiere krevde full stopp i avfallsdumåpingen i norske fjorder.

Kategori:
139 klo fiskefilet ble beslagslagt. Foto: Tollvesenet.

Et reisefølge på fem menn fra Østerrike hadde tatt med seg 139 kilo fiskefilet for mye da de ble kontrollert ved hjemreisen fra Værnes. Fisken ble beslaglagt og mennene fikk tusenvis av kroner i bøter.