Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Fiskearter som trivdes i de opprinnelig kalde vannene i nord, som for eksempel i innsjøen Gálggojávri i Troms, må gi tapt for andre og mindre smakfulle arter, som mort, hork og abbor. (Foto: Kimmo Kahilainen, Høgskolen i Innlandet)

Klimaendringer omtales gjerne som et problem først og fremst for fremtidige generasjoner. Men allerede nå påvirker de innsjøene våre i nord på en urovekkende måte.

Kategori:

Kystfiske som fritidsaktivitet og barns fiske etter innlandsfisk er å betrakte som en allemannsrett. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen "skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.