Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 23.09.04

Du kan fortsatt fiske laks og sjøørret! I Hagnesvassdraget i Vestfold, en av landets elver med sen oppgang av anadrome fiskearter, er det lov å fiske til 10.oktober, og med høstflom i vassdraget akkurat nå, ligger alt til rette for et godt fiske kommende helg.

Kategori:

Publisert: 25.02.03

Medlemmer av «Fiskevannet Øyangen», Øyangen Vel og Haug grunneierlag møttes i helgen til den årlige kalkingen av Øyangen. 8 tonn kalk ble spredd i områdene ved Fiskebubekken, forteller Ringerikes Blad.