Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 26.05.03

Bjørn Torkild Andreassen og Knut Arne Olavssen har tatt ei gjedde på hele 19,6 kilo i Synneren, forteller Ringerikes Blad. Og det meldes om mer stor fisk fra de kanter. I Juveren ved Helgelandsmoen har Ole Arne Hval tatt en brasen, som de kaller den på Ringerike, på 5,526 kilo. Han tok fisken med spinner fra kano. Dette er ny norgesrekord. Både Juveren og Synneren er tjokkande fulle av ørekyte, abbor, brasen og gjedde, og mye av krepseåta kommer herfra. Det er grunne og varme små innsjøer der det er farlig å leve for småfisk og et aldorado for jegere som grov abbor og supergjedder.

Kategori:

Publisert: 27.10.04

Isak (7) og søsteren Emma var på vei hjem fra skolen da de oppdaget en sprellende fisk på land ved Botngårdselva i Bjugn. Emma ville hjelpe fisken ut i elva i gjen, men Isak ville ta den med hjem for å undersøke den nærmere.

Kategori:

Publisert: 27.10.04

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud sier nei til planene om å legge 112 meter av Loeselva i rør. Selv om Loeselva ikke er viktig for laks og ørret, har den egenskaper som gir stort artsmangfold, og et åpent vannspeil er viktig for vannfugler og amfibier som frosker og padder, skriver Drammens Tidende i dag.