Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 01.11.04

Nidelva er den første av de seks nye lakselvene hvor det skal settes i gang kalking fra 2006 og frem til 2010 under forutsetning av at Stortinget opprettholder et årlig tilskudd på 88 millioner kroner. De fem andre vassdrag hvor det blir igangsatt kalking i denne perioden, er Otra, Storåna, Songdalselva, Årdalselva og Tysseelva.