Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Oslofjorden viktig for vårt friluftsliv. Foto: Bård Bredesen

 

Hva betyr Oslofjorden for deg? Hvordan tenker du at den kan ivaretas på best mulig måte for framtidige generasjoner? Del dine meninger - og samtidig bli oppdatert på forholdene i fjorden - på Miljødirektoratets innspillskonferanse i Oslo mandag 19. november.

Kategori:
Klopplegging i vanskelig terreng

Forslag til besøksstrategi eller bruk av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, ligger nå ute på høring. Siden det i dette varierte og vakre området finnes flere gode fiskevann, legger vi her ut strategiforslaget  og minner om at det blir et åpent høringsmøte  på Thon Hotel på Skei i Jølster 24.oktober kl.16. Her vil det bli nærmere belyst hvordan folk flest kan bruke området, enten det gjelder jakt og fiske eller andre  former for friluftsliv.

Kategori:

Prosjektet «Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst» har hatt som mål å etablere kunnskap som kan bidra til bedre standardisert metodikk for lusetelling, samt en strategi for å håndtere telleusikkerhet, rapporterer  NINA , som har gjennomført prosjektet i samarbeid med SINTEF OceanVeterinærinstituttet og University of Prince Edward Island i Canada.

Kategori:
Familier med barn fisker trygt sammen med vår guide. Foto: Eivind Fossheim

- Gi en fiskeopplevelse i Jølster som årets julegave til kona eller mannen din eller hele familien. Alle er garantert fangst og  du får en feriedag i noe av den vakreste vestlandsnatur du aldri glemmer, lover fiskeguiden Eivind Fossheim. Eller ønsker du et annet reisemål til sommeren. så  klikk deg inn på   Fiskeguiden.no sin infobase  over mer enn 2500 norske fiskeplasser og gjør ditt valg.