Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

For fem år siden fikk de grønt lys av OED for kraftverket sitt i Stardalselva i Jølster. I dag er arbeidet i gang, og kraftstasjionen skal stå ferdig i 2020. Men det er ikke Stardalen Kraft som skal eie og drive det. Det er allerede solgt til det finske selskapet  SV Vattenkraft. Fiskeguiden.no stiller seg undrende til planene for raseringen av den vakre Stardalen under Jostedalsbreen. Bare for kort tid siden ble et kraftprosjekt  lenger nede i vassdraget stoppet av NVE av hensyn til  naturverdiene som ville gå tapt.