Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Alfred Skogmo i Namsenvassdragets Elveeierlag. er bekymret

Stanken av død fisk er ikke til å holde ut. Men dykkerne i Sanddøla plukker fisk, kaster opp av den stramme lukta før de igjen går under vann for å lete etter mer død laks, skriver Trønderavisa. Samtidig melder Torstein Rognes i Gaula Fiskeforvaltning at de nå har åpnet  for fiske igjen i i Gaulavassdraget

Kategori:

Med varselet om store nedbørmengder over Sør-Norge i morgen, kan vannføring og vanntemperatur endre seg dramatisk, og føre til at stengte elver åpnes igjen på kort varsel. Det gjelder Gaula, Verdalselva  og det gjelder  Stjørdalselva fra samløpet med Forra og nedover. Fisket i Mandalselva forlenges derimot med 2 uker.