Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Å fjerne Gyrodactylus salaris fra norske vassdrag vil fjerne en av de største truslene mot villaksen. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Av 50 vassdrag som har vært infisert er 32 vassdrag friskmeldte, 11 vassdrag venter på friskmelding etter behandling og 7 vassdrag gjenstår som infiserte - fire i Drivaregionen og tre i Drammensregionen. Kjemisk behandling i kombinasjon med fiskesperrer, har de seneste årene dannet grunnlaget for bekjempelsesarbeidet, som har ført til færre infiserte vassdrag og redusert spredningsrisiko. Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet klarsignal til å begynne å utrede bekjempelse av lakseparasitten Gydodactylus salaris fra Drammensregionen, den siste regionen uten bekjempelsesplan.

Kategori:

Forskere saumfarer elva for å finne egnede gyteområder for laksen. Kledd i tørrdrakter basker de rundt på grunt  vann mens helikopteret  senker ned den oransje sekken fylt med 1,3 tonn perfekt gytegrus. Ved et samarbeid mellom miljøforvaltning, forskere , elveeiere og kraftselskap gjennomfører de viktige tiltak for å sikre laksen og sjøørreten gyteplasser i Orkla ved Berkåk. Foto: Øyvind Solem / NINA.

Kategori:

Her finner du de nasjonale rakefisklagene frem til over nyttår.  Mye er oppdrettsfisk av regnbueørret, men her finnes også villfanga ørret fra både Jølstravatnet og kjente innsjøer på Filefjhell og Hardangervidda. NM-fisken kåres  på Vauldalen Fjellhotell øst for Røros og VM-fisken i  Lærdal. Norsk Rakefiskfestival arrangeres for 21.gang på Fagernes. Mye mer om rakefisk finner du ved å klikke på RAKEFISK under FISKETIPS på Fiskeguidens nyhetsside.

Kategori:
Denne laksen er på vei opp i Øvre Namsen via laksetrappa som gjorde slutt på isolasjonen for namsblanken. Foto: Line Sundt Hansen/NINA.

Den unike namsblanken har levd isolert siden forrige istid. Ei laksetrapp gjorde i 1975 slutt på isolasjonen, og i dag er det ikke ren småblank igjen i områdene som ble åpnet opp, skriver NINA.