Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Lengre fiskesesong i 2019!

TOBIAS BRODTKORB / TIRSDAG 22.JANUAR 2019 / 21:41

 

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) har mottatt svar fra Miljødirektoratet på sin søknad om fiske i Vefsna for sommeren 2019.

Direktoratet har i vedtak av 17. januar 2019 innvilget VeFi sitt ønske om en lengre fiskesesong fra 15. juni til 31. august, en forsiktig økning i kvotene og åpning av fiske i hele den anadrome strekningen av elva. 

- Det er spesielt gledelig at Miljødirektoratet tillater åpning av fiske i elva videre fra Fellingfors og oppover Svenningdalselva og Austervefsna. Dette betyr at langt flere rettighetshavere kan åpne for fiske i 2019 enn i 2018, sier styreleder Bjørn Brodtkorb.

Forvaltingslaget har jobbet systematisk med søknaden for kommende sesong og har innhentet statistikk, data og vurderinger fra fisket i 2018. I vedtaket omtaler direktoratet at erfaringene fra fisket i 2018 i all hovedsak var positive og at VeFi hadde god kontroll på fisket og fiskerne. 

Styret i VeFi skal i tiden fremover gjennomgå vedtaket og oppdatere bl.a. fiskereglene, kvoter og fisketider i tråd med tillatelsen. For deretter å jobbe videre med forberedelser til sommerens fiskesesong.

Mer info om Vefsnavassdraget på Fiskeguiden.no sin fiskeplass-side om Vefsna som du finner ved å klikke deg inn på Fiskeplasser fra Fiskeguiden.no sin forside.

 

Kategori:
FISKE FORBUDT: Utløpet av Oustoelva 1. juni 2017. I bakgrunnen Altevatnet og Kistefjell. Den utvidede forbudssonen vil strekke seg utenfor denne åpne råka slik at fiskere ikke har lov til å fiske i elva selv når vatnet er nedtappet. Foto: Per Åke Heimdal/Bardu kommune

For å hindre fiskere i å tøye bestemmelsene ved å fiske nederst i Oustoelva når Altevatnet er nedtappet, vil kommunen sette forbudsgrensen lenger ned. Det har vært flere episoder i Oustoelva hvor fiskere selv har dokumentert fangsten med bilder. Etter den første episoden for et par år siden var Per Åke Heimdal, plan- og utviklingsleder i Bardu kommune, innover til innerenden av Altevatnet for å se på forholdene og måle opp fiskeforbudssonen der.