Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Svenn Morten Eikeset og sønnen Kristoffer  (16)  fikk begge full klaff ved laksepremieren i Eidselva da de på natta og morgenkvisten premieredagen 1.juni 2018  landet hver sin storlaks på over 8 kilo.  Svenn tok sin laks på flue kl. 02.50 i Hjellehølen  på Bjørlo, Kristoffer fikk sin laks på Kleppesluken i Vereidehølen på Langeland. Foto: Eivind Fossheim / fiskeguiden.no.

Eid Elveeigarlag har klare fiskereglene for Eidselva og sportsfiskerne ser med stor spenning frem til sesongåpningen 1.juni, når sjansene er spesielt gode til å ta rekordlaksen. Fisket pågår frem til 31.august og Fiskeguiden.no mener at fangstkvotene er rause. 

Kategori:
Oksehai har angrepet mennesker med dødelig utfall utenfor kysten av Brasil og ved øya Réunion i Indiahavet, øst for Madagaskar. Foto: Thomas Vignaud

Haiangrep på mennesker utløser gjerne omfattende fiske etter hai i det aktuelle området og rammer dermed også andre arter som tilfeldigvis biter på kroken i de samme områdene. På land har denne framgangsmåten historisk sett gjort at flere store rovdyr nær er blitt utryddet. Etter hvert er synet på å ta ut dyr som løve, tiger og leopard blitt mer nyansert. I en ny studie , der  forsker John Linnell ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er medforfatter, argumenteres det nå for en ny og mer selektiv tilnærming også til haiangrep. Hai er komplekse dyr med ulik oppførsel. Kostholdet varierer mellom individer. Noen er for eksempel mer nysgjerrige, modige og aggressive enn andre, heter det i dagens nyhetsartikkel fra Norsk institutt for naturforskning.