Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Laksefisket i Lærdalselva gir store inntekter for bøndene i bygda.

Norsk institutt for naturforskning har gjort nye beregninger som indikerer at jakt og fiske sto for en samlet omsetning i Norge i jaktåret 2017-2018 på anslagsvis 5,5 milliarder norske kroner.

Kategori:
Fiskeguidens kommentar: Slik behandlar ein av dei rikaste oppdrettarane i Sunnfjord eit verna naturreservat.

Staten krev oppdrettsselskap  for  to millionar kroner etter nedtapping i naturreservat i Sunnfjord. Det var påstanden til  politiadvokat Jørn-Lasse Førde Refsnes på vegne av påtalemakta, då saka var oppe i Sogn og Fjordane tingrett sist veke, skriv journalist Ivar Myklebust Longvastøl, som dekka saka for avisa Firda. 

Kategori:

Femti år med målinger viser at ferskvannsfisk har mindre kvikksølv i seg enn før. Men kvikksølv som kommer luftveien, er fortsatt et problem, viser resultatene fra et prosjekt i regi av   ICP Waters, et internasjonalt samarbeidsprogram for vurdering og overvåking av effektene fra luftforurensinger på elver og innsjøer.