Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Innlandet har lenge hatt livskraftige bestander av harr som har blitt vurdert som unike i en europeisk målestokk. Foto: Børre K. Dervo.

Det har kommet mange meldinger om nedgang i harrbestander i Oppland de senere årene. NINA-forskere håper ny spørreundersøkelse vil gi oversikt over tilstanden. Fylkesmannen i Innlandet har gitt Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å foreta en kartlegging av utviklingen i ulike bestander av harr i Oppland. Bakgrunnen for dette er at harr er en fiskeart som har hatt sterk tilbakegang i Europa og flere har tatt til orde for at Norge har et særlig ansvar for å ta vare på livskraftige harrbestander. 

Kategori:
Nytt liv i Vefsna.

I 2018 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 24,7 tonn. Etter 30 år med fredning av laksen ble Vefsna endelig åpnet for et begrensa laksefiske som ga en fangst på 3,2 tonn laks, opplyser Fylkesmannen i Nordland. Han understreker at god fangststatistikk, undersøkelser og videoovervåking av oppgang og gytefisktellinger (dykking) på høsten er et viktig grunnlag for arbeidet med å sikre og styrke fiskebestandene for framtida blant annet gjennom å fastsette fornuftige fiskeregler. Mer info om nye Vefsna , om fisketid og fiskekortsalg, finner du ved å klikke deg inn på  Fiskeplasser-siden for elva.

Kategori:
Gjenutsetting av en laks som her i Nausta gir meg som sportsfisker en minst like god lykkefølelse som en jeger med ei død rype i hendene, mener Eivind Fossheim.

Mener Norges Jeger og Fiskerforbund at sportsfiskeren bare skal ha det gøy med fisk som havner i fryseren?  Er det riktig å presse jegernes ensidige drapsmotiv over på sportsfiskeren, spør redaktør Eivind Fossheim i nettmagasinet Fiskeguiden.no i denne redaksjonelle artikkelen. For en jeger er et dødelig skudd mot ei fjellrype en avgjørende  del av opplevelsen. For en sportsfisker kan gjenutsetting av en ørret gi en minst like god lykkefølelse, mener han.  

Kategori:
Fiskearter som trivdes i de opprinnelig kalde vannene i nord, som for eksempel i innsjøen Gálggojávri i Troms, må gi tapt for andre og mindre smakfulle arter, som mort, hork og abbor. (Foto: Kimmo Kahilainen, Høgskolen i Innlandet)

Klimaendringer omtales gjerne som et problem først og fremst for fremtidige generasjoner. Men allerede nå påvirker de innsjøene våre i nord på en urovekkende måte.