Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Kystfiske som fritidsaktivitet og barns fiske etter innlandsfisk er å betrakte som en allemannsrett. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen "skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Kategori:

Han har alt betalt fleire tusen kroner i bøter, men Gaute Eiterjord er igjen klar til å lenke seg fast mot gruvedeponi.Gaute Eiterjord og Torgeir Vestre (til venstre) aksjonerte mot gruveplanane i Førdefjorden, ved å lenke seg fast til anleggsmaskinane på Engebøfjellet. No er Eiterjord klar til å lenke seg fast ved Nussir-gruva i Finnmark. 

FOTO: AMANDA IVERSEN ORLICH

Aleksander ÅsnesJournalist