Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Sjøens formel-1.

Den eneste satelittmerka makrellstørja er nå død. Signaler fra senderen viser at senderen lå helt i ro på 100 meters dyp i 3 dager før den løsnet og fløt opp på samme sted der fisken ble merket og satt tilbake, forteller Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet til NRK. En forsker fra annet hold antyder overfor Fiskeguiden.no at makrellstørja kan ha dødd av mangel på oksygen der den er blitt liggende i ro på bunnen så lenge. Han viser til at den har en aktivitet i likhet med makrellen, der den må være i stadig bevegelse for å ta opp oksygen. 

Kategori:

Med ein fornya  avtale  mellom villaksinteresser og lokale fiskarar på Færøyene og Grønland vil fiskarane i 12 år framover få betalt 750 000 kroner årleg for ikkje å fanga villaks på deira  oppvekst - og vandringsområda, seier styreleiar Jens Olav Flekke i organisasjonen Redd Villaksen til NRK.