Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Oksehai har angrepet mennesker med dødelig utfall utenfor kysten av Brasil og ved øya Réunion i Indiahavet, øst for Madagaskar. Foto: Thomas Vignaud

Haiangrep på mennesker utløser gjerne omfattende fiske etter hai i det aktuelle området og rammer dermed også andre arter som tilfeldigvis biter på kroken i de samme områdene. På land har denne framgangsmåten historisk sett gjort at flere store rovdyr nær er blitt utryddet. Etter hvert er synet på å ta ut dyr som løve, tiger og leopard blitt mer nyansert. I en ny studie , der  forsker John Linnell ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er medforfatter, argumenteres det nå for en ny og mer selektiv tilnærming også til haiangrep. Hai er komplekse dyr med ulik oppførsel. Kostholdet varierer mellom individer. Noen er for eksempel mer nysgjerrige, modige og aggressive enn andre, heter det i dagens nyhetsartikkel fra Norsk institutt for naturforskning.