Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Kanskje går sommeren inn i historien som «Slaget på Engebøfjellet»? Nordic Mining vil nok trolig møte motstand fra demonstranter, etter at de nå har søkt om driftskonsesjon. Hele 2800 personer har allerede meldt seg som aktuelle til å legge seg i lenker for å stoppe den omstridte gruveprosjektet som skal bruke Førdefjorden som søppelkasse.

Kategori:
Utsetting av klekkeriprodusert fisk er et vanlig tiltak for å opprettholde eller øke bestandsstørrelsen av laksefisk, særlig i regulerte vassdrag. Dette kan føre til økt innkrysning av oppdrettslaks i villaksen, viser en ny undersøkelse. Foto: Håvard Lo.

Stamfisk med mye oppdrettslaks i slekta gjør det bedre i kultiveringsanlegg og får fire ganger flere voksne avkom, viser ny undersøkelse. Det har negative konsekvenser for villaksen i elva.