Fra 1.januar er det forbud mot alt fiske i Oslofjorden

Det er allerede forbudt å fiske torsk i Oslofjorden innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige. Dette forbudet gjelder hele året.

- Fra 1. januar 2020 er det fiskeforbud i områdene der torsken gyter, fra Lindesnes langs Skagerrak-kysten, i Oslofjorden og til grensen mot Sverige, skriver Fiskeridirektoratet i dagens presemelding. 

Undervannsjakt og fiske etter anadrom fisk som sjøørret og laks er unntatt forbudet.

Forbudet gjelder til og med 30. april, og gjelder både fritids-, turist- og yrkesfiskere. 

Vil bygge opp bestanden

Årsaken til forbudet er at man jobber med å bygge opp bestanden.

«Forskning gjennom lang tid har vist en urovekkende utvikling ved at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrak-kysten», står det i pressemeldingen.

Skylder på fiskerne

En kritisk lav bestand av kysttorsk gjorde at regjeringen innførte forbud mot fiske av kysttorsk 15. juni i år. Even Moland fra Havforskningsinstituttet ga på et frokostmøte forrige uke fiskerne hovedskylden for at torsken er nær ved å forsvinne.

– Fritidsfiske kan virke ganske uskyldig. Men med 385.000 fritidsbåter på Oslofjorden, og alle som fisker fra land, så er det klart at dette påvirker. Og så har vi yrkesfiskerne. Så kan man spørre seg om noen tror det går an å restaurere bunnfiskbestanden i et regime hvor man samtidig tillater reketrålerne å tråle havbunnen ren. Dette er ikke et blivende sted for bunnfisk som torsk å etablere seg, sa Moland.

Kategori: