Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure i 2019

Over 348 tonn fisk vart aliva i norske elver i 2019. Det er ein auka på 12,6 prosent frå året før. Av atlantisk laks vart det avliva 291,3 tonn eller 7,4 prosent meir enn i 2018, fortel oversikta frå Statistisk Sentralbyrå som vart lagt fram i dag. 

Nøkkeltal SSB.no

Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure. Førebelse tal

 20192018 - 20192016 - 20192019
KgEndring, prosentEndring, prosentStk
1Frå og med 2019 er det rapportert fangst av avliva regnbogeaure og pukkellaks. Fangsten av desse artane er ikkje spesifisert i denne tabellen, men er teke med i summen.
Avliva fisk        
I alt1 348 117 12,6 -11,5 131 258
Atlantisk laks i alt 291 286 7,4 -15,2 82 365
Under 3 kg 74 260 -3,6 -6,7 45 669
Mellom 3 og 7 kg 123 753 0,0 -24,0 26 818
Over 7 kg 93 273 32,6 -7,6 9 878
Sjøaure og sjørøye 35 633 -6,1 -28,7 34 857
         
Fisk sleppt ut att        
I alt 102 172 -3,7 -20,4 32 189
Atlantisk laks i alt 90 623 -5,3 -22,6 20 675
Under 3 kg 16 115 -0,4 10,0 9 654
Mellom 3 og 7 kg 30 042 -29,0 -40,7 6 311
Over 7 kg 44 466 19,6 -14,3 4 710
Sjøaure og sjørøye 11 549 10,6 3,0 11 514

Standardtegn i tabellerLast ned tabellen i ExcelLast ned som CSV-fil

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1  
Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure. Avliva fisk

Tabell 2  
Fylkesfordelt fangst av avliva laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure.

Tabell 3  
Fangst av laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure i utvalde elvar/vassdrag

Tabell 4  
Fylkesfordelt fang og slepp av laks, sjøaure og sjørøye

Sjå alle tal frå denne statistikken

Sjå fullstendig oversikt i Statistikkbanken ( 3 ) 

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks i norske elvar og vassdrag. Det er skilt på fisk som er avliva og fisk som er sett levande ut i elva att.

Omgrep

Administrative opplysingar

Bakgrunn

Produksjon

Nøyaktigheit og pålitelegheit

 

Finn fleire tal i Statistikkbanken

Gå til Statistikkbanken

Kategori: