Surna beste lakseelva i Møre og Romsdal 2019

Surna ble beste lakselva i Møre og Romsdal i 2019

Sjøaure frå Litldalselva. (Foto: Jan Drøpping)

Sjøaure frå Litldalselva. (Foto: Jan Drøpping)

I 2019 vart det rapportert inn ein totalfangst av laks (avliva + utsett) frå elvane i Møre og Romsdal på omlag 24,3 tonn. Dette er ein liten oppgang på 0,8 tonn frå 2018, som var eit svakt år. Surna hadde størst fangst av laks i fylket med totalt 5,1 tonn. Eira og Driva kom deretter med 2,6 tonn. Overvakingsfisket i Rauma gav over 2 tonn og viser at elva er på veg opp igjen. Sjøaurefangsten i fylket var på historisk botnnivå med 2,7 tonn. Nåsvassdraget i Eide hadde størst sjøaurefangst med 548 kilo.

 

Fangststatistikk for laks og sjøaure i elvane Møre og Romsdal 2019

Sjøaure frå Litldalselva. (Foto: Jan Drøpping)Sjøaure frå Litldalselva. (Foto: Jan Drøpping)

I 2019 vart det rapportert inn ein totalfangst av laks (avliva + utsett) frå elvane i Møre og Romsdal på omlag 24,3 tonn. Dette er ein liten oppgang på 0,8 tonn frå 2018, som var eit svakt år. Surna hadde størst fangst av laks i fylket med totalt 5,1 tonn. Eira og Driva kom deretter med 2,6 tonn. Overvakingsfisket i Rauma gav over 2 tonn og viser at elva er på veg opp igjen. Sjøaurefangsten i fylket var på historisk botnnivå med 2,7 tonn. Nåsvassdraget i Eide hadde størst sjøaurefangst med 548 kilo.

Publisert 22.01.2020

Lavt innsig av laks og sjøaure kombinert med låg vassføring og høg temperatur i dei fleste elvane er truleg hovudårsaka til at fangsten var på same låge nivå som i 2018.

Ein god fangststatistikk i kombinasjon med andre undersøkingar som videoovervaking av oppgang og teljing av gytefisk på hausten, gir verdfull kunnskap om bestandssituasjonen i det enkelte vassdrag. I 2019 sendte 61 elver fangstrapport. 12 elver var stengt i forskrift og nokre fleire etter lokale vedtak.

Fangst i vassdraga i 2019 (kilo)

LAKS

:image3rmak.png

image3rmak.png

Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga med størst rapportert fangst av laks (avliva + utsett) i 2019. Tala viser totalt kilo laks, og tala i parentes tal i kilo avliva laks/tal i kilo utsett laks.

1.

Surna, Surnadal:

5065 (3153/1912)

2.

Eira, Nesset:

2630 (2122/508)

3.

Driva, Sunndal:

2619 (2588/31)

4.

Rauma, Rauma:

2392 (394/1998)

5.

Strandaelva, Stranda:

1352 (1352/0)

6.

Bondalselva, Ørsta:

1245 (1245/0)

7.

Korsbrekkeelva, Stranda:

1038 (1038/0)

8.

Oselva, Molde:

983 (983/0)

9.

Vikelva (Bjørke), Ørsta:

875 (875/0)

10.

Åheimselva, Vanylven:

770 (723/47)

SJØAURE:

image9dxn.png

image9dxn.png

Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga i fylket med størst fangst av sjøaure i 2019. Tal i parentes viser kilo avliva sjøaure/kilo gjenutsettt sjøaure. I Driva var all sjøaure freda i 2019.

1.

Nåsvassdraget, Eide:

548 (470/78)

2.

Driva, Sunndal:

320 (0/320)

3.

Surna, Surnadal:

192 (4/188)

4.

Fetvassdraget, Sykkylven:

170 (170/0)

5.

Eira, Nesset:

152 (80/72)

6.

Vassgårdelva/Svanvikelva, Eide:

126 (107/19)

7.

Litledalselva, Sunndal:

112 (112/0)

8.

Batnfjordselva, Gjemnes:

110 (110/0)

9.

Oselva, Molde:

104 (104/0)

10.

Oselva, Syvde

85 (83/2)

     

Fangst i vassdraga i 2019 (tal fisk)

LAKS: Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga med størst rapportert fangst av tal laks (avliva + utsett) i 2019. Tala viser totalt tal laks, og tala i parentes tal avliva laks/tal utsett laks.

1.

Surna, Surnadal:

1381 (711/670)

2.

Rauma, Rauma:

773 (110/663)

3.

Eira, Nesset:

664 (513/151)

4.

Driva, Sunndal

613 (611/2)

5.

Oselva, Molde:

491 (491/0)

6.

Åheimselva, Vanylven:

414 (387/27)

7.

Bondalselva, Ørsta:

384 (384/0)

8.

Fetvassdraget, Sykkylven:

371 (371/0)

9.

Strandaelva, Stranda:

365 (365/0)

10.

Korsbrekkeelva, Stranda

360 (360/0)

SJØAURE:. Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga i fylket med størst fangst av tal sjøaure i 2019. Tal i parentes viser tal avliva sjøaure/tal gjenutsettt sjøaure.

1.

Nåsvassdraget, Eide:

532 (346/186)

 

2.

Fetvassdraget, Sykkylven:

231 (231/0)

 

3.

Driva, Sunndal:

202 (0/202)

 

4.

Hustadelva, Fræna

121 (44/77)

 

5.

Vassgårdelva/Svanvikelva, Eide:

118 (71/47)

 

6.

Vatneelva, Haram:

107 (99/8)

 

7.

Oselva, Molde:

96 (96/0)

 

8.

Eira, Nesset:

74 (36/38)

 

9.

Oselva, Syvde

74 (72/2)

 

10.

Fuglvågvassdraget, Smøla

73 (47/26)

 
   
Kategori: