Syk og døende laks bekymrer sportsfiskerne l Berbyelva

I en pressemelding opplyser Norges Jeger- og Fiskerforbund at sportsfiskere observerte syk og døende laks ved årets start på laksefiske i Berbyelva i Enningsdalsvassdraget i Østfolk. Nå ber foreningen Miljødirektoratet om å innføre umiddelbar stopp i sjølaksefisket rundt vassdraget for å ivareta gytefisk på innsig.

Laksen ble sendt til analyse, men foreløpig vet man ikke hva det er som feiler fisken.

Kategori: