Klart for naturrestaureringskonferansen!

Forskere har slått alarm om naturens tilstand på jorda, og FN ønsker derfor at tiåret skal gi et virkelig løft til arbeidet med å restaurere skadet og ødelagt natur. For å lykkes med den enorme oppgaven må vi jobbe sammen, derfor vil Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning samle de beste ekspertene på restaurering på land og i vann. I tillegg spør vi, hva er intakt natur verdt, og hva betyr den for vår fysiske og psykiske helse?

Hvor:
Trondheim, Scandic Nidelven
Når: 
Dag 1: 18.01.2021, 09:00
Dag 2: 19.01.2021, avslutning 15:30

Flere spennende foredragsholdere er allerede booket, se det foreløpige programmet, og meld deg på her!

     Motta nyhetsbrev fra nina

Siste artikler

08.10.2020 Naturrestaureringskonferansen
02.10.2020 NINAs høringsinnspill til Nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål
18.09.2020 Sjøfugl og taretråling – konflikt eller sameksistens?
16.09.2020 Gratulerer Anne Sverdrup-Thygeson! 
16.09.2020 Har kortnebbgåsa på kornet
14.09.2020 Naturrestaurering i skuddet på Hjerkinn
09.09.2020 Jakt som næringsvei
08.09.2020 Kamp om arealene i Arktis
07.09.2020 Feilaktig forskning gir dårlig håndtering av koronaepidemien
04.09.2020 Har eremitten en fremtid i Norge?
04.09.2020 Rypa taklet sein vår
03.09.2020 Bifangst av sjøfugl i rognkjeksfisket kan være en trussel mot sårbare bestander
02.09.2020 10 000 år med villreinjakt
01.09.2020 Kalver blir fritt vilt i hjortejakta
26.08.2020 Nå er det ingen tvil - rakkelhaner i det fri kan få levedyktige avkom

Kategori: