Ekso har mye grov laks, men ingen klarer å ta den!

Publisert: 12.07.06

Den tidligere så berømte vestlandselva Ekso ble åpnet igjen for laksefiske 1.juli etter 18 års fredning. Med mye grov laks og sjøørret på elva, var forventningene skyhøye. Men til i dag er det ikke tatt en eneste fisk, sier Knut Eirik Møster i elveeierlaget til Fiskeguiden.

Etter at Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap med sin utbygging så å si tok livet av fiskestammen i elva, er nå bestanden på vei opp igjen. Kanskje har en økt minstevannføring gitt positive resultater. Likevel er det neppe mulig å gjenskape gamle tiders fangstresultater. Fra 1930 til 1960 var det ikke uvanlig at en fisker kunne få 5-6 laks på 10-25 kg i løpet av en god dag, og snittvekten lå på hele 10-12,5 kilo!

Du finner mer info og kan lese mer om denne tidligere så berømte elva på Fiskeguidens spesialside eller ved å klikke deg inn på www.ekso.no. 

Kategori: