Fiskeriministeren ber oppdretterne skjerpe seg!

Publisert: 13.08.03

Fiskeriminister Svein Ludvigsen stiller nå konkrete krav til norske oppdrettere for å begrense problemet med rømt fisk fra oppdrett, heter det i en pressemelding fra Fiskeridepartementet.


Fiskeridepartementet fastsetter nå krav til teknisk standard for anlegg som brukes i fiskeoppdrett. Fiskeriminister Ludvigsen sier at rømming av fisk fra oppdrettsanleggene er en av de største miljøutfordringene knyttet til moderne havbruksvirksomhet.
- Det nye regelverket skal bidra til å redusere dette problemet, sier fiskeriministeren.
I fjor rømte mer enn 600.000 laks fra norske oppdrettsanlegg.
Regelverket trer i kraft 1. januar 2004 og det innføres en sertifiseringsordning for nye, flytende oppdrettsanlegg. For eksisterende anlegg stilles krav om at de må ha et dugelighetsbevis innen 1. januar 2006.
Det innføres også krav om at alle lokaliteter som er i bruk skal klassifiseres innen denne datoen.


Regelverket baserer seg på en nyutviklet Norsk Standard NS 9415 – Flytende oppdrettsanlegg - Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift. I tråd med Norges internasjonale forpliktelser vil også sertifisering etter tilsvarende internasjonale standarder godkjennes.

-Dette er et viktig miljøtiltak. Jeg vet også at både oppdrettere og utstyrsleverandører i mange år har sett frem til å få et regelverk å forholde seg. Jeg er derfor svært fornøyd med å få dette på plass nå, sier Svein Ludvigsen i pressemeldingen.
 

Kategori: