Alsvågvassdraget / Alsvågelva 2017

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks 01.07 - 31.07

Sjøørret og sjørøye 01.07- 17.08

Døgnkvote per fisker 1 laks.

Sesongkvote per fisker: 3 laks og 5 sjørøye.

I tillegg er det tillatt å fiske etter sjøørret og sjørøye i Alsvågvatnet og i Sørvågvatnet 01.06–14.09.


Bra smålakselv

Den første fiskestrekningen på 1 km fra sjøen og opp til Alsvågvatnet ( 4 km langt) har enkelte små stryk. Grus- og steinbunn, sand i munningen. I den litt større hølen, der det har vært brukt kastenot, er det gjørmebunn.


Fra Alsvågvatnet går fisken videre oppover en elvestubb på 100 meter til Lillevatnet.


Laksen går på elva først i juni, sjøørreten mot slutten av august. Laksefisket er best i månedskiftet juni-juli.

Det skal være tatt laks på 14 kg. Lite sjørøye.


Fangstoppgaver


Fangstrapporter

2003: 48 kilo laks.

2004: 7 kilo laks

2005: 654 kilo laks og 1 kilo sjøørret.

2006: 249 kilo laks og 6 kilo sjøørret.

2007: 40 laks på 74 kilo.

2008: 21 laks på 38 kilo og 9 sjøørret på 6 kilo.

2009: 58 laks på 128 kilo og 6 sjøørret på 4 kilo.

2010: 184 laks på 277 kilo, 13 sjøørret på 9 kilo og 3 sjørøyer på 2 kilo

2012: 85 laks på 152 kilo og 18 sjøørret på 13 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 106 laks på 182 kilo, 26 sjøørret på 21 kilo og 4 sjørøyer på 2 kilo.

2016 78 laks på 157 kilo og 24 sjøørret på 19 kilo, hvorav 12 lkas på 30 kilo ble gjenutsatt.
Informasjon

Øksnes Jeger- og Fiskerforening

Bjørn Steffensen

Fjellveien 17

8430 Myhre

Tel: 76 13 30 90Overnatting:Øksnes Leirsted, Øksnes, 8428 Tunstas, tel + 47 76 13 27 60.


Oppmyre Camping,Oppmyre, 8430 Myre, tel + 47 76 13 36 55.

Fiskekort

Fritidstorget, Rådhusgt.30, 8430 Myre, tel + 47 76 13 44 90.

Kategori: