Kvisleflået 2012

Gjedde: Abbor:

Fisketiden

I bekker og elver er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober. I Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er alt fiske forbudt f.o.m. 15. sept. t.o.m. 31. mai. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, unntatt etter ørret i tiden 15/9 – 31/10. All ørret skal da settes ut igjen.


Gjedde og abbor
Sør for Drevsjø ligger Kvisleflået, et naturreservat (våtmarksområde) inn mot svenskegrensa. Her ligger et utall av skogstjern i fin og uberørt natur. I omtrent alle tjern er det gjedde og abbor som i finværsperioder biter villig på sluk, spinner og mark. Aktuelle adkomstveger til området er "Lortsetervegen" og "Østvegen" som tar av fra R.V. 26 ved Kvilten.Fiskeregler for utennbygdsboende sportsfiskere:

Tillatte fiskeredskaper:

Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang/snøre, samt bruk av håv som hjelperedskap og til håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/Lillebo. Passivt fiske med ståsnøre etter ørret, røye og harr er ikke tillatt verken vinter eller sommer.

I Femund gir fiskekortet rett til bruk av en oter. Ved dorging, herunder bruk av planerboard (slukoter) og dyprigger tillates inntil 3 stenger/sluker pr. fisker og maksimum 6 stenger/sluker pr. båt.


Rene fluefiskesoner.

På følgende strekninger i Femundvassdraget er kun tradisjonelt fluefiske der fluesnøret utgjør kastevekten, tillatt:

Innenfor oppmerkede soner i Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen, Galthue i Femundselva og strekningen Husfloen til Trysil grense i Femundselva.

Unntak: Barn under 16 år kan fiske med vanlig sportsfiskeredskap også i fluefiskesonene.


Minstemål/størstemål/fangstbegrensninger:

Minstemål ørret/harr:

I Femund, Rogen, Røa, Roastjøene, Langsjøen og Sømåa er minstemål på ørret 25 cm . Unntak: I overnevnte vassdrag kan barn under 16 år ta inntill 3 ørret under minstemålet pr dag.
Størstemål/fangstbegrensninger ørret/harr:

I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 35 cm , med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr døgn. Ingen fangstbegrensning for fisk under størstemålet.


Størstemål gjedde:

I sjøene Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Vordsjøen v/Lillebo, L.Skjervagen, Skjeftsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Kvemsjøen samt Store og Lille Sorksjøen er størstemål på gjedde 85 cm . All levende gjedde lengre enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.


Fredningstid

I bekker og elver er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober.

I Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er alt fiske forbudt f.o.m. 15. sept. t.o.m. 31. mai. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, unntatt etter ørret i tiden 15/9 – 31/10. All ørret skal da settes ut igjen.Fiskeforbud:

Alt fiske er forbudt i Elgåelva, Revlingåa samt Lomtjern v/Drevsjø. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt. Bruk eller medbringelse av levende agnfisk er forbudt.Garnfiske for utenbygdsboende:

Garnfiske i Vurrusjøen, Fjellguttusjøen, Yttersjøen v.Fjellguttusjøen og hele Langsjøen
Innehaver av garnkort for utenbygdsboende gis i henhold til fjellovens § 28, 3. ledd rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (maks lengde 25 meter , maks dybde 2 meter pr. garn) pr. natt i overnevnte sjøer. F.o.m. 15.09 t.o.m. 31.10. er alt fiske etter ørret forbudt.Garnfiske i Femund

I Engerdals del av Femund gis kortinnehaver rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (beskrevet i § 1) pr. natt i tiden fra isløsning til 15. september.

Tillatt maskevidde i Femund: f.o.m. 39 mm t.o.m. 45 mm . (16 og 14 omf.)Fredningssoner


Alt fiske med bunden redskap i Femund er hele året forbudt nærmere enn 300 m fra følgende elveos: Elgåelva, Revlingåa, Litlåa v/Buvika, og Røa i Femund, samt utløpet av Nybubekken og Hyttelva i Vurrusjøen. For resten av Femund og vann nevnt i § 1, må ikke faststående redskap settes nærmere fiskeførende innløps- eller utfallsos enn 100 m .

Informasjon

Fiskekort

Engerdal fjellstyres fiskekort gjelder for hele Engerdal kommune, med unntak av Isteren, Ormutusjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hundsjøen og Store Hyllsjøen.Fiskekort kjøpes på de fleste bensinstasjoner og sportsforetninger i Trysil. Du kan også kjøpe fiskekort på turistkontoret eller Klara Camping.Priser på fiskekort:
550 kroner for sesongkort, 300 kroner for ukeskort og 100 kroner for dagkort.


Garnfiske for utenbygdsboende i bl.a. Vurrusjøen, Fjellgutusjøen/Ytresjøen, Langsjøen og Engerdals del av Femund, der det selges spesielle gankort.

Kategori: