Vosso ovenfor Vangsvatnet 2012

Laks: Sjøørret:

Fisketiden

2012:

Villaksen er fredet.

Sjøørret: 01.07 – 31.08.

Det er fiskeforbud på de ikke-offentlige rettene i Vosso ovenfor Vangsvatnet.


Se Vossovassdraget2011: I tillegg ble det i Vosso gjenutsatt 11 villaks på 49 kilo.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: