Langen og Våg 2011

Abbor:


Abbor på langt over kiloen!


Den drøye mil lange innsjøen har mye stor abbor. Det skal være tatt abbor på 1,7 kilo.

Langen henger sammen med vannet Våg, der det også skal gå stor abbor.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: