Gjervalelva 2014

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Sjøørret og sjørøye: 01.07 - 14.09

Det er tillatt å avlive laks som ut i fra ytre karakterer
opplagt fremstår som oppdrettslaks. I slike tilfeller
skal det taes skjellprøve


Den første hølen er den beste!
Denne flomelva har en fisketrekning på 600 meter. Det er flere høler, men den nederste er best, og spesielt ved flo sjø.


Fangstrapporter1995: 99 kg laks (3,8) og 25 kg sjøørret/sjørøye (1)


1996: 156 kg laks (3,8) og 15 kg sjøørret/sjørøye (1,1)


1997: 275 kg laks (3,4) og 13 kg sjøørret/sjørøye (0,5)


1998: 255 kg laks (3,4) og 28 kg sjøørret (0,8)


1999: 288 kg laks (3,4) og 36 kg sjøørret (0,5)


2001: 245 kilo laks (3,2) og 55 kilo sjøørret (0,8)


2002: 604 kilo laks (2,4) og 151 kilo sjøørret (0,7)


2003: 100 laks på226,2 kilo og 92 sjøørret på 98 kilo.


2004: 47 laks på 157 kilo og 134 sjøørret på 86,3 kilo.


2005: 253 kilo laks (3,1) og 172 kilo sjøørret/sjørøyer (0,7).


2006: 170 kilo laks og 86 kilo sjøørret / sjørøyer.


2007: 51 laks på 179,3 kilo, 77 sjøørret på 70,4 kilo og 1 sjørøye på 0,3 kilo.


2008: 34 laks på 138 kilo og 66 sjøørreter/sjørøyer på 42 kilo.


2009: 42 laks på 182 kilo og 41 sjøørret på 53 kilo.


2010: 5o laks på 175 kilo og 59 sjøørret på 53 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 7 laks på 30 kilo.


2012: 44 laks på 149 kilo og 48 sjøørret på 48 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 6 laks på 27 kilo.


Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.

Overnatting/Service

Trøen Alf E eftf

Sørnesøy

8198 Nordnesøy

Tlf: 75 09 47 24


Overnatting:
Hilstad Camping, Hilstad, 8752 Konsvikosen, tel + 47 75 09 71 00.

Fiskekort

Odd Pedersen, 8752 Konsvikosen, tel + 47 950 99 375.