Frøskelandsvassdraget 2013

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye 15.06 - 31.08

I tillegg er det tillatt å fiske i innsjøene i tiden 01.06 - 14.09.


Vassdraget består av fem vann knyttet sammen av korte elvestubber. Den samlede lakseførende strekningen er 3 kilometer.


Fangstrapporter:

1995: 28 kg laks (2) og 2 kg sjøørret (0,7)


1997: 6 kg laks (1,5)


2004: 20 sjøørret på 5 kilo.


2006: Ingen rapport.


2007: 61 sjøørret på 13,3 kilo


2008: 56 sjøørret på 19 kilo.


2009: 140 sjøørret på 44 kilo.


2010: 195 sjøørret på 63 kilo


2012: 44 sjøørret på 20 kilo.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.

Overnatting:
Sortland Camping & Motell, Vesterveien 51, 8400 Sortland, tel + 47 76 11 03 00.

Sortlands Hotellene, Strandgt. 34, 8400 Sortland, tel + 47 76 11 00 80

Fiskekort

Eldrid Larsen, Frøskeland, 8400 Sortland, tel + 47 76 12 87 01.