Forsåvassdraget / Forsåelva 2016

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye: 15.06-31-08.

Sesongkvote 3 laksKjempebra smålaks- og mellomlakselv


Den lakseførende strekningen på 10 kilometer består av Forsåelva på 500 meter, Forsåvatnet, Sørelva på 5 kilometer og Litløevatnet. I Forsåfossen på 16 meter, er det bygget en laksetrapp der all fisk blir videoregistrert.


Det er til tider godt fiske. Sommeren 2000 ble det tatt 340 laks på tilsammen 737 kilo, 47 sjøørreter og 4 sjørøyer. I 2003 var imidlertid årsfangsten gått sterkt tilbake. Da ble det tatt 142 laks og 16 sjøørret. I 2004 var fangsten 88 laks på 196 kilo.Fangstrapporter:


1995: 213 kg laks (1,4) og 26 kg sjøørret (0,7)


1996: 188 kg laks (1,8) og 16 kg sjøørret/sjørøye (0,8)


1997: 240 kg laks (2) og 12 kg sjøørret/sjørøye (0,9)


1998: 306 kg laks (1,9) og 16 kg sjøørret (1,5)


1999: 486 kg laks (2,1) og 35 kg sjøørret (1,2)


2000: 290 laks på under 3 kilo, 46 laks på 3-7 kilo og 4 laks på over 7 kilo, tilsammen 340 laks på totalt 737,5 kilo. 47 sjøørret på 29,9 kilo. 4 sjørøyer på tilsammen 3,3 kilo..


2001: 579 kg laks (2,8) og 28 kg sjøørret /sjørøye (1,2)


2002: 468 kilo laks (3,1) og 29 kilo sjøørret (0,9)


2003: 142 laks på 283,7 kilo og 16 sjøørret på 13,2 kilo.


2004: 88 laks på 196,9 kilo, 18 sjøørret på 16,8 kilo og 6 sjørøyer på 2,4 kilo.


2005: 562 kilo laks (1,9) og 30 kilo sjøørret/ sjørøyer (0,8).


2006: 282 kilo laks og 28 kilo sjøørret.


2007: 118 laks på 246 kilo og 20 sjøørret på 20,2 kilo.


2008: 121 laks på 252 kilo og 30 sjøørret/sjørøye på 35 kilo.


2009: 89 laks på 277 kilo og 29 sjøørret på 24 kilo.


2010: 107 laks på 261 kilo og 30 sjøørret på 29 kilo
2012: 73 laks på 224 kilo, 56 sjøørret på 42 kilo og 1 sjørøye på 1 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 20 laks på 40 kilo og 3 sjøørret på 2 kilo.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOSTForsåvassdraget elvelag

Per Sommerset.

Fiskekort

Forsåvassdragets elveeierlag.

Ballangen JFF.

Ballangen Camping, 8540 Ballangen, tel + 47 76 92 76 90.

Statoil Ballangen, 8540 Ballangen, tel + 47 76 92 84 66 / + 47 417 49 684.