Flostrandvassdraget 2012

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laksen fredet

Sjøørret og sjørøye 01.07 - 31.08

Markforbud

Sesongkvote 5 sjøørret

Det er tillatt å fiske i Flostrandvatnet 15.06 - 31.08


Den beste sjørøyeelva i Nordland


Dette var Norges beste sjørøyevassdrag i 2002. Da toppet den statistikken med 1911 sjørøyer på tilsammen på 708 kilo!

I 2003 ble det en kraftig nedgang, men den fortsatt Nordlands beste sjørøyeelv med 1415 sjørøyer på tilsammen 474 kilo. I 2004 var det tatt 387 sjørøyer på 1379 kilo


Flostrandelva ( 800-900 meter lang)er fredet til 1.august av hensyn til sjørøya som går opp fra sjøen til Flostrandvatnet fra rundt St.Hans.Fiske lokkeskje og maggot etter sjørøya fra båt i Flostrandvatnet!

Beste fisketid for sjørøya i Flostrandvatnet er fra den kommer opp ved St.Hans-tider, men ute i juli, når vanntemperaturen øker, søker røya mot dypere vann. Da bør den fiskes fra båt med stang med skje og maggot.

Sjøørretfiske i Flostrandelva!


Når Flostrandelva åpnes fra 1.august er det ideelt med fluefiske etter smålaks og sjøørret frem til frening inntrer igjen 15.sepptember.


Flostrandelva leid ut til Rana Jeger- og fiskeforening og privatpersoner.Mens det fortsatt selges fiskekort for Flostrandvatnet, har Flostrand Grunneierlag valgt å leie ut fiskerettighetene til det 600-700 meter lange elveløpet, i stedet for å selge fiskekort.
-
Mens sesongen i Flostrandvatnet varer fra 15.juni til 15.august, starter fisket i elva, hvor både sjøørret, laks og sjørøye går opp, først 1.august for å verme sjørøya på sin vandring opp i vannet. I Flostrandvatner er det tatt sjørøye på 1,9 kilo i 2006.

Fiskecamp for ungdom.


Etter det Rana Blad erfarer skal en lokal privatperson ha leid fiskerettighetene i elva for august måned, mens Rana Jeger- og fiskeforening leier de resterende ukene.


For tredje gang vil ungdomsutvalget i Rana JFF i 2006 arrangere fiskecamp for ungdom. Samarbeid med Nordland Jeger- og fiskeforening om denne fylkescampen for ungdom i Nordland har vist seg populær.

Første helga i september inntar ungdommen Flostrand for ei villmarkshelg med fiske både i elva og i vannet.

– Vi er dessverre nødt til å sette et tak på tolv personer for at vi skal kunne klare å få gjennomført ei slik helg på en skikkelig måte, forteller Snorre Laupstad i ungdomsutvalget i Rana JFF til Rana Blad.


Fangstrapporter


1995: 19 kg laks (1,9) og 204 kg sjøørret/sjørøye (0,3)


1996: 63 kg laks (2,2) og 30 kg sjøørret/sjørøye (0,3)


1997: 16 kg laks (1,6) og 110 kg sjøørret/sjørøye (0,2)


1998: 58 kg laks (2,1) og 717 kg sjøørret/sjørøye (0,3)


2000: 17 laks på under 3 kilo og 12 laks på 3-7 kilo, som tilsammen blir 29 laks på 69 kilo, I tillegg ble det tatt 125 sjøørret på 102 kilo og 1553 sjørøye på 602 kilo.2001: 220 kg laks ( 2,4) og 749 kg sjøørret /sjørøye (0,4)


2002: 64 laks på 177 kilo,168 sjøørret på 142 kilo og 1911 sjørøye på 708 kilo.


2003: 49 laks på¨95 kilo, 286 sjøørret på 236 kilo og 1415 sjørøye på 474 kilo.


2004: 57 laks på 119 kilo, 572 sjøørret på 387 kilo og 1379 sjørøyer på 562 kilo.


2005: 216 kilo laks (2)og 778 kilo sjøørret/sjørøyer (0,5).


2006: 223 kilo laks og 1218 kilo sjøørret og sjørøye.


2007: 114 laks på 231 kilo, 832 sjøørret på 598 kilo og 731 sjørøyer på 432 kilo.


2008: 95 laks på 240 kilo og 1378 sjøørret / sjørøyer på 997 kilo.


2009: 85 laks på 222 kilo, 561 sjøørret på 784 kilo og 654 sjørøyer på 323 kilo.


2010: 7 laks på 26 kilo, 450 sjøørret på 603 kilo og 552 sjørøyer på 388 kilo. I tilleg ble det gjenutsatt 9 laks på 15 kilo.


2012: 278 sjøørret påå 338 kilo og 432 sjørøyer på 220 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 19 laks på 44 kilo.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.Utleie av hytter og båt:


Flostrand Fiskecamp

Aslaug og Arne Oddvar Andersen

8725 Utskarpen

Tel: 75 16 32 13 / 97 69 94 94
Leier ut hytter fra 150 til 600 kroner døgnet alt etter hvor mange personer man er. Dessuten leier de ut god, ny robåt til 150 kroner døgnet.

Fiskekort

Flostrand Fiskecamp, Flostrandvein 593, 8725 Utskarpen, tel + 47 75 16 32 13 / + 47 976 99 494.