Fiskefjordvassdraget/Fiskfjordvassdraget 2013

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye 15.06 - 31.08

Det er kun tillatt å fiske i Første Fiskfjordvatnet

Årskvote 5 laks og 5 sjørøyer


Elva fredet!
En 500 meter lang elvestrekning. Den fredet, så fisket foregår i det vesle vannet elva kommer fra.


Fangstrapporter:


2003: 58 laks på 105 kilo og 10 sjøørret på 9 kilo.


2004: 42 laks på 59 kilo, 15 sjøørret på 12,9 kilo og 17 sjørøyer på 8,4 kilo.


2005: 76 kilo laks (1,5) og 24 kilo sjøørret (0,9).


2006: 50 kilo laks og 7 kilo sjøørret /sjørøye.


2007: 39 laks på 59 kilo, 52 sjøørret på 36 kilo og 158 sjørøyer på 78 kilo.


2008: 8 laks på 20 kilo og 142 sjøørret/sjørøyer på 87 kilo


2009: 23 laks på 33 kilo, 27 sjøørret på 19 kilo og 15 sjørøyer på 6,2 kilo.

Årets største laks på 3 kilo ble tatt av Ernst Lund på meitemark i vatnet 23.juli 2009.


2010: 34 laks på 69 kilo, 28 sjøørret på 25 kilo og 21 sjørøyer på 27 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 6 laks på 9 kilo.


2012: 31 laks på 66 kilo, 61 sjøørret på 49 kilo og 14 sjørøyer på 4 kilo.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOST

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Tel: + 47 75 64 00 77

EPOST

Postboks 222

8201 Fauske.


Overnatting:
Sortland Camping & Motell, Vesterveien 51, 8400 Sortland, tel + 47 76 11 03 00.

Fiskekort

Fiskekortautomat ved innformasjonstavle ytterst ved vassdraget.

Karl Sørmo, Myrveien 8, 8450 Stokmarknes, tel + 47 76 15 18 09.