Sølensjøen

Gjedde: Harr: Abbor: Ørret: Røye:

0


Her kan du fiske både med garn, oter og stang!

I Sølensjøen er det tillatt å fiske med stang, oter og garn etter ørret, røye, sik, harr, abbor og gjedde. Det er dessuten tillatt å bruke påhengsmotor på inntil 9 HK. Høstfisket etter røye som trekker inn på grunna for å gyte, har til alle tider vært det viktigste fisket i Sølensjøen. I dag er det siken som har overtatt domenet, og den må det fiskes hardt på for å opprettholde en god kvalitet på fisken i innsjøen.

Informasjon

Sikfiske i Sølensjøen

Fiskekort

Fiskekort kan kjøpes på Fiskevollen eller besyilles hos vertskapet på Mefurua.

Kategori: