Breisjøene

Ørret: Røye:

0


Muligheter til å ¨få fisk på opptil 1 kilo!

Breisjøene ligger vest for Store Sølnkletten. De består av tre innsjøer, fra sør Storsjøen,Midtsjøen og Nordsjøen med små stryk mellom.


Tilløp bekk fra Holmsjøen, 2 km. Avløp til Håene og Sølna, som renner ut i Folla, 2 km fra Alvdal stasjon.


Breisjøene ligger 141 meter over havet, lengde 5 km langt og bredde 350 meter.


Fjellsjøer, 3-4 meter dype, stein- og sandbunn.


Myrlende vekslende med fastmark.


Middels god næringsforhold. Bestand av ørret og røye, røya finner du særlig i den søndre delen. Snittvekt 300 gram. Bra kvalitet. Muligheter til å få fisk på opp til 1 kilo.

Adkomst bilvei til Flatsetra, tre kilometer fra nordenden av innsjøene.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: