Kravikfjorden / Norefjorden

Abbor: Ørret: Røye:

0


Ørret

Fiskestrekningen fra Vrenne/Sevle i nordenden av Norefjorden, gjennom Eidstryken og hele Kravikfjorden til Kjerredammen i Rollag, er 20 km lang.For den korte elvebiten nedenfor Kjerredammen i Rollag må du ha fiskekort fra Rollag og Veggli Jakt og Fiskeforening. Resten av strekningen dekkes av fiskekortet for Nore og Uvdal.Det meste av fisket foregår fra båt, men i Eidsstryken og ved Skahjem Camping og Kobbergården er det fine fiskeplasser fra land.

Informasjon

Skahjem Camping

Tel: + 47 32 74 52 18.Norefjord Camping

Tel: + 47 32 74 51 54.Veggli Vertshus

Tel: + 47 32 74 64 00.
Fjordgløtt Camping

Tel: + 47 32 74 64 00.

Fiskekort