Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Sysenvatnet

Ørret:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylke


Regulert

Sysenvatnet ligger 3,5 km øst for Maurseth Turisthytte. Tilløp fra Leibotn og Kjeldåa, avløp til Leiro, som renner ut i Bjoreia.

Sysenvatnet ligger 881 m.o.h., er 2,1 km2, 3 km langt og 1 km bredt. Dypt fjellvann med grunner på nord - og vestsiden. Sandstrender. Sørsiden berglendt. Regulert. Middels bestand av ørret på 1kg. Rød i kjøttet.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: