Midtre Krokavatnet Kvenna

På elvestrekningene står det mye fin fisk. Foto: Eivind Fossheim
Ørret:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylke


Søk Kvennavassdraget!


Reidar Borgstrøm, som har forsket på ørreten på Hardangervidda, fastslår av sine prognoser at det i Kvennavassdraget fra Kollsvatnet og nedover til Krokavatna, ventes et svært godt fiske av ørret på halvkiloen i snitt fra og med sommeren 2005 og et et par år fremover.
Nedre Krokavatnet ligger i Kvennavassdraget

mellom Sandvatnet og de andre Krokavatna, det Midtre Krokavatnet og det Øvre Krokavatnet.

Informasjon

Fiskekort

Fiskekort Ullensvang:

Ullensvangkortet.

Felleskort for fiske med stang og håndsnøre i private elver og vann fra 01.01 - 30.09.
Ullensvang fiskeadministrasjon

5380 Kinsarvik

Tel: + 47 53 67 15 00

Ullensvang og Odda statsalmenning.

Felleskort for et område på 819 km2 i Odda og Ullensvang med 120 fiskevann og 80 kilometer med ørretelver, 6 utleiehytter med båt.

Kortet kan kjøpes på turisthytter på Hardangervidda.

Felleskortet for statsalmenningane på Hardangervidda.

Ullensvang fjellstyre

v/ Per Helge Sekse

5773 Hovland

Tel: + 47 53 66 18 40
Turistinformasjonen i Kinsarvik

5780 Kinsarvik

Tel: + 47 53 66 31 12Kart og mer info