Lønavatnet

Ørret: Røye:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylkeKart over Voss kommuneHer kan du få stor ørret og røye!

Lønavatnet ligger nord for Voss. Tilkomst fra riksvei E-68 som går langs vestsiden. Det er bilvei så å si rundt hele vannet.


Lønavatnet har tilløp fra Strondaelva. 76 m.o.h. 3,5 km2. Skog og dyrket mark.Lett tilgjengelig for fiske. Bra bestand av ørret og røye, vanlig vekt 250 gram. , men muligheter for stor fisk. God kvalitet. Rød i kjøttet. Muligheter for leie av båt.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: