Loneelva / Loneelven 2017

Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Laks og sjøørret 15.06 – 15.09.

Forbod mot not- og garnfiske nærare grense elv/sjø enn 500 meter
Kart over Hordaland fylkeKart over Osterøy kommune
Det vitenskapelige råd for lakseforvaltning 2010:Det er fare for at beskatningen for denne bestanden er utenfor bærekraftige
rammer. Dette er et vassdrag hvor gytebestanden i høy grad er avhengig av innsiget av
smålaks (ensjøvinter) som har vært svært lavt de senere år. Måloppnåelsen har vært god de siste
to år.


Herlig smålaksfiske!


Per Olav Stafsnes forteller at Tannlegen ble brukt mye i Loneelva. Bindebeskrivelse: Hale: Brune hane hackles, tag: Påfugl herl, kropp:.Gul floss silke, ribb: Tynn gulltinsel og hackle: Orangerødt høne eller hane hackle, kragebundet med gulgrønn farget grå mallard foran, bindes som kragebundet hackle.


På Osterøy, bare tre kvarters kjøring fra Bergen, kan du fiske laks og sjøørret for en billig penge. Bare 50 kroner koster et halvdøgnskort fra kl.14 til 02, og da har du attpå til gode sjanser for å få fisk. At broavgiften for å komme seg til og fra øya koster like mye som fiskekortet er et lite minus. Men la deg ikke skremme. Her kan du virkelig oppleve et herlig smålaksfiske.(Se de to bildene tatt av Eirik Fonn)

Hordalands nest beste lakselv i 2003

Loneelva (laks- og sjøørretførende 3,5 kilometer)lå på andreplass blant fylkets lakselver i 2003. Da var fangsten det doble av det som ble tatt året før: 802 laks på tilsammen 1580 kilo (2) og 393 sjøørret på tilsammen 291 kilo (0,7).
Likevel er fiskepresset ikke større enn at det er mulig å få fatt i fiskekort den samme dagen du ønsker å fiske her.

I 2010 var situasjonen en helt annen. Da elva stengte for sesongen 30.september, var det tatt 148 tert og smålaks på tilsammen 244,4 kilo og 24 sjøørret på 28,1 kilo. Den lave fangsten skyldtes lite vann til tross for at det regnet omtrent hele sommeren, meldte sportsfiskarlsaget.


Lonevåg Sportsfiskarlag disponerer retten til den nederste delen av elva, en strekning på 1,3 kilometer opp til Revheimsfossen. Ovenfor fossen blir elva betydelig mindre og egner seg her ikke så godt til sportsfiske.
På strekningen nedenfor fossen er elva derimot større og ganske variert. Fra Revheimsfossen og ned til Orfallet, ca.700 m lenger nede, renner elva rolig gjennom et jordbruksområde. Nedenfor Orfallet blir strømmen sterkere og hølene mer markerte. Dette strekketligger i en idyllisk dalbunn bortgjemt fra biler og hus.


Loneelva er kanskje liten, men likevel er den stor nok til å være fiskbar med både mark, sluk og flue. Den er ikke mer en 10-15 meter bred og vadebukser er derfor ikke nødvendig. Det er ikke lov å fiske med mark de nederste 500 meterne og ved lavvannstand er slukfiske forbudt. Men dette burde ikke gjøre elven uinteressant for markfiskere.
Ønsker du derimot fiske med sluk, bør du vente regnet høljer ned og gjør elva flomstor.


Lett utstyr

Vi anbefaler lett utstyr. Selv om fisk rundt 10 kg er innen rekkevidde, ligger snittvekten for laksen på mellom 1,5 til 2 kg. Den vanlige størrelsen på sjøørreten ligger oppunder kiloet.


Husk å ta med en god håv, ellers kan det være vrient å landet fisken. Elvebredden er nemlig undergravd på mange steder, noe laksen utnytter i landingsøyeblikket.


Elva er også tilrettelagt for de litt yngre fiskerne. Barn under 12 år kan nemlig fiske her gratis i følge med en voksen som har fiskekort. Flere steder langs elva er det satt ut benker og ved Langhølen i nedre delen, er det dessuten en gapahuk.


Kjempefiske i Loneelva i 2003!

Den samlede fangsten av laks og sjøørret i elvene i Hordaland for 2003 var det på mange år, og spesielt i Loneelva.


Den enorme økningen i laksefangste skyldtes sannsynlingvis et redusert sjølaksefiske, en sterk reduksjon av luseplagen som følge av de avlusningstiltakene som oppdrettsnæringen har gjennomført og en redusert produksjon av oppdrettslaks på grunn av sykdom i enkelte anlegg, sa fiskeforvalter Atle Kambestad til Fiskeguiden.


Fangstrapporter


1995: 176 kg laks (1,6) og 88 kg sjøørret (0,8)


1997: 120 kg laks (2,4) og 174 kg sjøørret (0,7)


1998: 163 kg laks (1,9) og 38 kg sjøørret (0,5)

1999: 463 kg laks (1,6) og 127 kg sjøørret (0,9)


2000: 196 smålaks,18 mellomlaks og 2 storlaks, tilsammen 216 laks på 429 kilo, snittvekt 2 kilo. I tillegg ble det tatt 149 sjøørret på 140 kilo.10 prosent av fangsten besto av rømt oppdrettslaks.


2001: 671 kilo laks (2,1) og 81 kilo sjoorret (0,9)


2002: 340 kilo laks (2) og 118 kilo sjøørret (0,8)


2003: 802 laks på tilsammen 1580 kilo (2) og 393 sjøørret på tilsammen 291 kilo (0,7).


2004: 254 smålaks, 46 mellomlaks og 5 storlaks, ialt 305 laks på tilsammen 591 kilo (1,9) og 251 sjøørret på tilsammen 190 kilo.


2005: 817 kilo laks(2,2) og 123 kilo sjøørret (0,6).


2006: 205 laks på 389 kilo og 38 sjøørret på 27 kilo.


2007: 103 laks på 256 kilo og 35 sjøørret på 34 kilo.


2008: 202 laks på 500 kilo og 40 sjøørret på 36 kilo


2009: 135 tert (237,7 kg), 30 laks (111,4 kg) og 68 sjøørret (57 kg).


2010: 148 laks på 244,4 kilo og 24 sjøørret på 28,1 kilo


2011: 287 laks på 704 kilo og 37 sjøørret på 26 kilo.


2012: 379 laks på 806 kilo og 32 sjøørret på 19 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 29 laks på 88 kilo.


2013: 243 laks på 498 kilo og 22 sjøørret på 14 kilo


2016: 259 laks på 547 kilo og 16 sjøørret på 17 kilo.Loneelv-laksen er genetisk forurenset av rømt oppdrettslaks


Loneelva er en av 6 elver hvor man for første gang har vitenskapelig bevis for at villaksen er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks.

Forskere har advart om at dette over tid vil kunne gi genetiske forandringer i bestanden. Inntil nylig har dette vært teori basert på forsøk under kontrollerte betingelser, men nå er det for første gang vitenskapelig bevist at ville laksebestander langs hele norskekysten er genetisk påvirket, melder Havforskningsinstituttet.

Informasjon

Lonevåg sportsfiskarlag

Kjentmann:

Sivert Fjeldstad

Ramberget,5282 Lonevåg,

tel + 47 56 39 23 30 / + 47 412 45 848 / + 47 905 37 174.
Fiskeforvaltning, fiskeregler og fisketider:Fylkesfiskeforvalter Atle Kambestad,

tel + 47 55 57 22 12 / + 47 909 80 730

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.OvernattingOsterøy Minihotell, 5282 Lonevåg, tel + 47 56 19 34 34.

Fiskekort

Lonevåg Sportsfiskarlag

Dagfinn Revheim

5282 Lonevåg

tel + 47 56 39 20 95 / + 47 958 11 914Osterøy Vaktselskap

5282 Lonevåg

Tlf: 56 39 48 15Fiskekort selges hos:

Jernia, 5282 Lonevåg, tel + 47 56 39 10 50.

Osterøy Vaktselskap, 5282 Lonevåg, tel + 47 56 39 48 15.

Dagfinn Revheim,5282 Lonevåg, tel + 47 56 39 20 95.

Kategori: