Holmasjøen

Ørret:

0


Den neddemte fiskerike Bordalen!


Før Bordalen ble neddemt, var det 4 kilometer lange Bordalsvatnet omkranset av bjørkelier, med setervoller og utslåtter. Her var fast bosetning med fem bruk. I dag er det et kjempemagasin, der Storholmen deler vannet i to bassenger. Når magasinet er fullt, stikker bare en ørliten del av holmen opp over vannet. Vannet er dypt, men mot Havradalen og Boras innløp, ligger noen grunnere partier som fra gamle dager var svært gode fiskeplasser.
Innover i dalen hadde de fastboende i Havradalen flere gode vann å fiske i. Sandvatnet, 5 kilometer oppover i elva Bora, var et fiskerikt og svært godt fiskevann. Litt lenger oppe finner du Paddevatnet og Åremotsvatnet, også gode fiskevann.

Så blir terrenget vilt og karrig, med vann med mindre fisk eller som virker helt fisketomme på grunn av tilløp fra breklatter og iskaldt grønnaktig vann. Her finner du Holmasjøen og Sandflottjønn, som begge har utløp til Paddevatnet. Måtnutvatnet, Simletindvatnet, Skurevatnet, Høsingvatnet Langvatnet og Trøssovtjønn har alt utløp mot Åremotsvatnet, men her kjenner vi ikke noe til fiskeforholdene. Fint om noen sender oss en mail om de vet noe om fiskemulighetene her.
Selv om reguleringen tok mesteparten av gytestrekningen i elvene Havra og Bora, er her fremdeles mye fisk. Den er ikke lenger så stor. Den blir maks 300-400 gram, men dette er jo ganske bra for de av oss som ikke er ute etter kilosfisken.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: