Heddalsvannet/ Skiensvassdraget 2014

Ørret:

Fisketiden

Heddalsvatnet er definert som innlandsvassdrag der det kan fisket hele året. Dersom du får en laks eller sjøørret, skal den gjenutsettes død eller levende.


Heddalsvatnet i Skiensvassdraget har hovedtilløp fra Tinnelva og Heddøla. Utløpet er elva Saua, ned til Norsjø. Vassdraget er gjennom Norsjø-Skienkanalen forbundet med havet.


Se Heddøla.

Informasjon

Fiskekort