Abbortjern

Abbor: Ørret:

0


Abbortjern har en økende ørretbestand med fisk på opp til 300 gram, med fine fiskeplasser på østsiden og langs myra i ordenden. Men, som i mange andre skogsvann rundt Oslo, er det tusenbrødrene av abbor som dominerer. Dette er abborens rike!

Du kommer hit ved å gå eller sykle fra parkeringsplassen på Årnes, 100 meter bortenfor OFA-anlegget i Sørkedalen.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: