Bergsjø

Abbor: Ørret:

Fisketiden

<2h>Turkart


Etter at Bergsjø og tilløpsbekkene, på grensen mellom Skiptvet, Spydeberg og Våler, har vært kalket i en årrekke, var ph-verdien blitt så høy at det i 2004 ble forsøkt utsatt ut ørret i vannet.
En gang på 70-tallet kunne man fiske murt og abbor i Bergsjø, men etter den tid har vannet vært død og surt. På slutten av 90-tallet begynte man igjen på interessere seg for vannet. Skiptvet kommunen hadde blant annet anlagt en kommunal badeplass der og vannet ble kalket. Årlig har helikopter drysset kalk i vannet og i nå har man fått opp ph-verdien slik at man kan prøve å sette ut fisk.

– Det er masse restriksjoner for det å sette ut fisk. Men vi ønsker å gjøre et forsøk på å fange ørret i Mørkelva eller Vansjø og sette ut i Bergsjø. Mørkelva kommer fra Bergsjø og renner ut i Vansjø. Prosjektet har blant annet fått tilskudd fra Fylkesmannen, og mye av det praktiske arbeidet er gjort på dugnad. Jeger og fiskerforeningen er involvert og selvfølgelig grunneierne. De har blant annet gjort en god jobb med kalking av tilførselsbekkene, forteller Vigdis Hilmo på teknisk avdeling i Skiptvet.

I løpet av sommeren vil man gå med et elapparat som en lyser ned i vannet og bedøver fiske et lite øyeblikk slik at en kan få telt dem. Noen av årsfiskene skal fanges og settes ut i Bergsjø, melder Smaalenenes Avis 23.juni 2004.

Det er liv i Bergsjøtjernet igjen!

br> Fisken vaker og jeger- og fiskerforeningene i Skiptvet og Våler er optimistiske. Sur nedbør er årsaken til at fisken forsvant. Etter år med kalking er det igjen levelig for fisken i Bergsjøtjern. Det er mange år siden man kunne dra en ørret eller en abbor opp av tjernet, og det vil ta ennå noen år før en kan fiske, skrev Smaalenenes Avis 10.juli 2005.
Men ørreten som ble sluppet ut i 2004 vaker og optimismen blant entusiastene er stor. – Vi har holdt på i noen år med å kalke, og pH-verdien i sjøen er nå tilfredsstillende. Men det er stadig tilsig av surt vann, derfor kan det bli aktuelt å kalke Mulerudtjernert i Spydeberg til neste år, opplyser næringssjef Knut Bjørnstad i Skiptvet kommune.
Bergsjøtjern ligger på kommunegrensen til Skiptvet, Spydeberg og Våler. Tjernet er et populært utfartsmål på sommeren, og Skiptvet kommune har blant annet investert i en badeplass. Men målet er å få en levende sjø med masse fisk. Miljøvernavdelingen og fiskeforvalter Leif Karlsen hos Fylkesmannen er involvert i kultiverings prosjektet i tjernet. Det er også Fylkesmannen som har tatt utgiftene med kalkingen blant annet fra helikopter. Men det er ildsjeler i fisker- og jegerforeningene i Skiptvet og Våler som har stått for mye av det praktiske arbeidet. – Det er plassert ut åtte kalktønner, det er regelmessige pH-målinger i tjern og tilsig. Dette sjekkes en gang i uken. Målingene i tilsigsbekken nordfra viser fortsatt for lave verdier. Det er i den bekken vi forutsetter at gytingen skal kunne skje. Vi skal derfor spre en del grovere kalkstein for å legge til rette for fisken, forteller Arne Ringstad, en av ildsjelene og medlem av jeger- og fiskerforeningen.

I 2004 satte man ut 85 ørreter på mellom 8 og 25 centimeter, pluss noen større ørreter. Og man håper at man i løpet av august i 2005 kan sette ut like mange. Fisken som er satt ut er fanget fra utløpsbekken lenger nede i Våler. Det er det samme vassdraget hvor Bergsjøtjern inngår, og skulle ikke fiskene føle seg hjemme i Bergsjø kan de ta seg nedover elva til hjemlige trakter. – Fiskene ble fanget vedhjelp av et elektrisitet instrument som gjør at fisken svimer av, og dermed lett kan flyttes. Det er det samme systemet som bruks ved telling, sier Bjørnstad. – Det er vassdragets fisk som flyttes. Det er ikke aktuelt å sette inn fisk fra andre steder. Det kalles for faunakriminalitet, sier Arne Ringstad som er en svært ivrig medarbeider. – Det vi også skal gjøre er å sette opp plakater slik at allmennheten blir orientert om det pågående kultiveringsarbeidet som pågår i Bergsjøområdet, sier Knut Bjørnstad til Smaalenenes Avis.Kart over fiskeområder i Østfold

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Leif Roger Karlsen

Tlf: 69 24 71 21 / 99 58 90 36

Fax: 69 24 71 01

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold (NJFF Østfold)
Postboks 31

1890 Rakkestad

Tel: 69 22 20 06

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fiskekort