Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

 

Ungfisk av laks og sjøørret er i stand til å forsere beverdemninger. Foto: Duncan J. Halley, NINA

Ungfisk av laks og sjøørret er i stand til å forsere beverdemninger. Foto: Duncan J. Halley, NINA

Beveren er ansett som en av de fremste ingeniørene i dyreriket, fordi den bygger demninger over elver for å lage dammer med dypt og stille vann. Samtidig har en økende forekomst av denne byggmesteren skapt bekymring for om demningene har negativ innflytelse på bestandene av atlantisk laks Salmo salarog sjøørret Salmo trutta.

Kategori:
 
NYHETSBREV FRIDAY 15. MAY

Mye ledig laksefiske i 2020

Det ble i dag klart at innreiseforbudet for utenlandske turister gjelder fram til 20.august. Det er varslet en ny vurdering for reisende innad i Norden den 15.juni. Da kan det kanskje åpnes for at svenske, islandske, danske og finske laksefisketurister kan komme, men det er usikkert.

Det betyr at det har blitt en del ledig laksefiske rundt om. Her finner du en fortløpende oppdatert oversikt over det Norske Lakseelver har mottatt fra laksefisketilbydere. Er du laksefisketilbyder i en elv som er medlem i Norske Lakseelver, kan du melde inn ledig fiske her.

Vi håper at alle får en så flott laksesommer som mulig, og oppfordre alle til å sette seg inn i kjørereglene for smittevernhensyn ved laksefiske. De kan du lese mer om her.

Norske Lakseelver har også publisert en veileder for hvordan du går fram om du oppdager uønskede hendelser i elva. Den er tilgjengelig direkte på våre nettsider og for elver som er med i vår portal.

Skitt fiske!

Ps .. det er allerede tatt fisk i Drammenselva og Bjøra  ...

Kategori:

 Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening har lagt slt til rette for en pangatart på årets ørretfiske på Varaldskogen i morgen.  Som tidligere år har foreningen satt ut fisk i alle vann  Vanligvis settes det t 800 brunøret før seseongen, men i år er det fylt på 200 katra.

– Gapahuker og overnattingsmuligheter blir rustet opp og vi forventer at dette blir et populært fritidstilbud i sommer, forteller Martin Sunde Almqvist i foreningen..