Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 23.11.04

Årsfangsten av villaks er økt fra 2 tonn til 33-41 tonn siden 2000 i 20 elver som er kalket. Dagens fangst tilsvarer litt i underkant av 10 % av det totale oppfiskede kvantumet av laks i norske elver.

I løpet av ti år er det forventet at fangstene av laks i disse vassdragene vil øke til minst 70 tonn. Da vil hver sjuende villaks som blir tatt i norske elver komme fra et kalket vassdrag.