Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 10.07.03

I dag er har Berlevåg Jeger- og Fiskerforening stengt Kongsfjordelva for alt fiske i ett døgn. Laksefiskerne legger bort fiskestanga i beste fiskesesong som en protest mot at Kongsfjorden ikke ble en nasjonal laksefjord. På denne måten vil de vise myndighetene sin mening med tanke på neste vurderingsrunde for opprettelse av flere nasjonale laksefjorder.

Kategori:

Publisert: 11.07.03

Det ser ut som om laksen har sviktet elvene i Hardanger så langt denne sommeren. Hardanger Folkeblad melder at det hverken i Eio i Eidfjord eller Opo i Odda har vært noe fart i laksefisket til tross for fin vannføring i begge elvene.