Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Frøysetelva er oppstått fra det døde!
Foto: Gjert-Rune Daae.

Publisert: 02.10.00

Visst nytter det å kalke. For vel 10 år siden var laksestammen i Frøysetelva borte. Drept av sur nedbør. Ved systematisk kalking og fisk hentet fra Flekkeelva i Sunnfjord, er det i dag blitt en ny og livssterk stamme av mellomlaks.Den er blitt en av de beste lakselvene i Hordaland med en årsfangst på nesten ett tonn! Fiskeforvalter Atle Kambestad kan med rette være stolt av innsatsen! Les mer om dette virkelighetens eventyr på vår spesialside.