Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
55 000 laks fisket i Tana!
sommeren i fjor! (Foto

Publisert: 18.01.01

Mer enn 55 000 laks ble fisket opp fra Tana sist sommer. Det var 40 prosent mer enn året før, og tilsvarte stort sett den samme prosentvise fangstøkningen i svært mange andre norske lakselver i gullåret 2000

Kategori:

Publisert: 25.08.03

Ka slags hensikt har det å rotenonbehandle ei elv som er full av fesk? spør lederen av Røssåga Elveierlag, Asbjørn Nerleirmo. Her er tatt mye laks i år og en god del sjøørret også og enda har vi 25 dager igjen å fiske! Vi har hatt gyroen i elva i 20 år og må kunne vente et par år til med tiltak mot lakseparasitten til vi har fått alternative bekjempingsmidler, sier Nerleimo til Fiskeguiden i dag.

Kategori:

Publisert: 13.02.01

Genbanken som drives av Statkraft, har settefisk og genmateriale fra laksestammene i Vefsna, Røssåga, Ranaelva og Beiraelva.
Det var den langvarige kulden med lite nedbør som førte til svikten i vanntilførselen.
Informasjonssjef Bjørnar Olsen i Statkraft sier at man ennå ikke har den fulle oversikt over skaden. Han understreker at elvenes genmateriale ikke er truet, men vedgår at settefiskeproduksjonen er satt år tilbake.

Kategori:

Publisert: 27.08.03

I en test som tre ledende laksefiskere har utført for magasinet Trout and Salmon av stenger for små og mellomstore elver, har Bruce & Walker Parabolic Lite, 13 fot, AFTM 8/9, fått høyeste poengsum. 2.plassen ble delt mellom Thomas & Thomas 13 fot, AFTM 9 og Sage Graphite IV, 12,6 fot AFTM 6.