Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Surna ble beste lakselva i Møre og Romsdal i 2019

Sjøaure frå Litldalselva. (Foto: Jan Drøpping)

Sjøaure frå Litldalselva. (Foto: Jan Drøpping)

I 2019 vart det rapportert inn ein totalfangst av laks (avliva + utsett) frå elvane i Møre og Romsdal på omlag 24,3 tonn. Dette er ein liten oppgang på 0,8 tonn frå 2018, som var eit svakt år. Surna hadde størst fangst av laks i fylket med totalt 5,1 tonn. Eira og Driva kom deretter med 2,6 tonn. Overvakingsfisket i Rauma gav over 2 tonn og viser at elva er på veg opp igjen. Sjøaurefangsten i fylket var på historisk botnnivå med 2,7 tonn. Nåsvassdraget i Eide hadde størst sjøaurefangst med 548 kilo.

Kategori:
Stør er en sjelden art i norsk oppdrett, men det driver Polarfisk AS i Meløy med.ARKIVFOTO: KENNETH DIDRIKSEN

Tilstrekkelig lønnsomhet har vært bøygen for å få til oppdrett av nye arter.

HAVBRUK

Ann Eileen D Nygård 

  1. januar 2020 10:47

Oppdatert:14. januar 2020 11:13

En ny utredning fra Forskningsrådet viser at Norge har et svært godt utgangspunkt for å utvikle nye oppdrettsarter, men at det også finnes noen begrensninger. 

Du kan lese rapporten her. 

Mange forsøk 

 Det har vært flere forsøk på å oppdrette flere arter enn laks og ørret. En del av disse artene, som kveite, blåskjell og røye, oppdrettes nå i mindre skala. De siste årene har man også sett en voksende interesse for oppdrett av tang og tare, men for mange arter har det vært vanskelig å få tilstrekkelig lønnsomhet:

- Nye arter krever ny kunnskap i forvaltning og næring. Rapporten vi nå har fått kan hjelpe oss med å ta riktige grep, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding i forbindelse med den nye rapporten.

zoomDaglig leder i Atlanterhavsparken, Tor Erik Standal, viser frem en kråkebolle til fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Daglig leder i Atlanterhavsparken, Tor Erik Standal, viser frem en kråkebolle til fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.FOTO: NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

 Nesvik har klokkertro på nye arter

- Norge er store på oppdrett av laks og ørret. Vi kan produsere mye mer mat fra havet enn vi gjør i dag, og i fremtiden tror jeg vi vil utnytte flere arter, sier Nesvik videre i pressemeldingen.

Rapporten vurderer 30 aktuelle oppdrettsarter for Norge, og drøfter strategier for hvordan satse på og legge til rette for oppdrett av andre arter enn laks og ørret i Norge. 

 - Jeg håper rapporten kan gi grobunn for en god debatt om strategier og tiltak for nye oppdrettsarter, sier Nesvik.

Ett av selskapene som har prøvd seg på en alternativ art er Polarfisk AS i Meløy kommune, tidligere omtalt på Tekfisk. De satser på oppdrett av stør, noe som de tror skal gi god butikk på sikt.

Noen av konklusjonene i rapporten: 

Kategori:

Med ønske om å få flere jenter ut i marka for å prøve fiskelykken arrangerer OFA sin første fisketur for jenter med instruksjon i isfiske til Bogstadvannet 12. januar. 

For mange er fiskesesongen over når isen har lagt seg, men med litt veildning og riktig utstyr og teknikk kan isfiske bli en artig og matnyttig opplevelse også vinterstid.  Terskelen for å prøve fiskelykken er nok litt høy når gradestokken bikker under null  men ette ønsker altså Fiskejentene i OFA å gjøre noe med.

OFAs Fiskejenter i Marka-prosjekt er igang, og et første arrangement blir altså muligheten for å lære seg isfiske/pilking på Bogstadvannet like ved Røa, og nær bilvei/bussholdeplass. 

Erfarne veiledere stiller opp for å kurse de som er nyfikne som her vil lære alt tenger til en vellykket isfiskestert.

Det blir en morsom, sosial og lærerik søndag, og kanskje blir det fisk til middag også?

Arrangementer er åpent for alle, og vi har utstyr til låns for de som trenger det.

Meld deg på her:

https://www.facebook.com/events/443652869641033/