Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Villaksauksjonen 2021 – på nett 10.-25.mars

Kjære Villaksvenn,

I november skulle vi ha arrangert årets Villaksauksjon, den 16de i en ubrutt rekke. Et lyspunkt i høstmørket som med årene har blitt til en tradisjon og institusjon i seg selv. Et sted villaksvenner møtes, diskuterer, byr på fiske og produkter og hygger seg.  Dette satt dessverre Covid-19 en effektiv stopper for. Som erstatning realiserer vi nå en digital auksjon for den som glapp.

Villaksauksjonen på nett 2021 starter 10.mars kl. 20.00 og varer fram til 25.mars. Elvene er nå på plass, men det kan komme til noen underveis så følg med! Alt fiske gjelder for sesongen 2021. Hver elv er åpen for bud i ca 1 uke innenfor perioden, start og slutt tider er oppført for hver elv. Vær oppmerksom på «kjøp nå» knappen som er synlig kort tid etter at objektet er åpnet for bud. Her har man muligheten til å sikre seg objektet med en gang, før budfristen går ut.

Auksjonen er åpen for alle. For å gi bud må man registrere seg med brukernavn og passord, på samme måte som i en vanlig nettbutikk. Enkel forklaring for registrering kommer opp når man trykker på budknappen. Hvis noen trenger hjelp til registrering eller bud, send en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi håper flest mulig kan være med og by. Alle inntekter går til støtte for arbeidet med å beskytte våre ville laks og sjøørret. I en krevende koronatid har disse lett for å falle utenfor agenda og trenger derfor enda mer hjelp enn før!

Styret har foreløpig besluttet følgende donasjoner for 2021:

  • Norske Lakseelver, arbeide for å legge om oppdrettsnæringen til bærekraftige driftsformer: NOK 400 000
  • Habitatsforbedring for oppvekst av smolt i Sautso området i Altaelva: NOK 200 000
  • Forbedrede gyte levevilkår for sjøørret i mindre vassdrag: NOK 500 000 – Søknadsprosess kommer. Se video om et flott tiltak som allerede er i gang.

Viser 1–10 av 35 resultater

  Standard sortering  Sorter etter popularitet  Sorter etter siste  Sorter etter pris: lav til høy  Sorter etter pris: høy til lav  Sort by current bid: Low to high  Sort by current bid: High to low  Sort auction by ending soonest  Sort auction by recently started  Sort auction by most active 

Søk

Søk etter: 

Tilfeldige auksjoner

Kategori:

Klima- og miljøministeren strammer inn mulighetene for å drive sjølaksefiske i inneværende år. Det er klart etter at han sendte ut en pressemelding like før helga. Sjølaksefiske vil ikke være tillatt andre steder enn i Finnmark.

- Mange av de over 400 villaksbestandene i Norge er truet og står i fare for å bli beskattet for hardt, hevder minister Sveinung Rotevatn.

Det blir derfor ikke lenger tillatt å fiske villaks i kystområdene utenom Finnmark. I Finnmark blir fiske med krokgarn ulovlig.

– Vi har et unikt mangfold av laksebestander i Norge som vi må ta vare på. I dag er mange av bestandene små og truet. Derfor gjør vi nå innstramminger i sjølaksefisket for å gi villaksen et bedre vern, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Miljødirektoratet har lagt fram et forslag til nye reguleringer av fisket i sjø av anadrome laksefisk fra 2021, det vil i hovedsak si villaks, sjøørret og sjørøye.  Departementet slutter seg til forslaget. Hovedtrekkene i forslaget er at det ikke lenger blir åpnet for fiske med krokgarn i Finnmark, og at det ikke blir åpnet for fiske i kystområdene med unntak av Finnmark.

Naturmangfoldloven åpner kun opp for fiske på laksebestander som har et høstbart overskudd. Derfor anbefaler Miljødirektoratet å redusere fisket på blandede villaksbestander, og dette fisket går først og fremst for seg i kystområdene.

Sjøfisket etter laks er inndelt i ulike kyst- og fjordområder, og den nye reguleringen vil innebære at det ikke blir åpnet for laksefiske i kystområdene utenom Finnmark. Grunnen til dette er at jo lenger man kommer fra vassdraget, jo flere laksebestander er det som vandrer i det samme området. I kystområdene er det flere titalls bestander som blander seg, og en har da liten kontroll med om man fisker på en sterk og bærekraftig bestand eller på en sårbar bestand fra et vassdrag som ikke er åpnet for fiske i det hele tatt, skriver ministeren.

Vitenskapelige råd for lakseforvaltning anslår at det er 97-100 prosent risiko for at sårbare bestander i kystområdene blir beskattet for hardt, og har tilrådt at det ikke bør åpnes for fiske i disse områdene. Det vil fremdeles bli åpnet for sjølaksefiske i de fleste fjordområdene.

Fisket med krokgarn har allerede vært avviklet ellers i landet, og nå vil det altså heller ikke bli åpnet for å benytte krokgarn i sjølaksefisket i Finnmark. Krokgarnet fisker selektivt og beskatter i stor grad den mellomstore hunnlaksen, som er svært verdifull som gytelaks.

- Det er ikke enkelt å avgrense en aktivitet som har lange tradisjoner i kystkulturen. Jeg forstår sjølaksefiskarene sitt skuffelse. Samtidig er dette altså nødvendig for å ivareta de nasjonale og internasjonale forpliktelsene våre til å ivareta naturmangfoldet i sjøen, sier Sveinung Rotevatn.

Miljødirektoratet skal evaluere effekten av reguleringene etter et år for å se om de er egnet til å oppfylle formålet i KLDs føring, og om de opprettholder en viss balanse mellom fisket i vassdrag og sjø.

Kategori:

Gode fiskeforhold med jevn vannføring og økt fiskekortsalg blant nordmenn som ferierte hjemme, var nok en medvirkende årsak til at sportsfiske etter laks i norske elver var betraktelig bedre enn de siste årene, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen,Norske Lakseelver er likevel bekymret for situasjonen for villaksen. Antallet laks som kommer tilbake fra havet og opp i elvene er halvert i løpet av de siste tretti årene. Forskerne peker på lakseoppdrett og vannkraft som de største truslene man kan gjøre noe med. 

Kategori:

Laksefiskere som digger Reisaelva fikk seg et sjokk da de fikk se de nye fiskereglene for vassdraget. Nytt av året er at laksen  totalfredes på alle mandager og tirsdager gjennom  hele sesongen., fra  sesongåpning 1. juli kl. 10.00 til og med 15.august, forteller daglig leder Hermann O. Hermansen i Reisa Elvelag  til Fiskeguiden.no