Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Det ser ut til at fisken i Euopas beste aurevassdrag er på hugget igjen etter de voldsomme jordskredene som herjet Jølster-bygda. 12 år gamle Malte Fonken fra Grevenbroick i Tyskland fikk i hvert fall en fantastisk opplevele på fisketuren i Jølstra i dag.  Malte tok den største på rundt kiloen, mens han og faren Alex sammen dro hjem til utleiehytta i Stardalen med 3 kilo filetert beinfri aure klar for panna og kveldskosen. Foto: Eivind Fossheim./ Fiskeguiden.no 

Kategori:
Jølstra-ørreten ser ut til å være i fin form. Foto: Eivind Fossheim

Er årets fiskeseong i Jølster ødelagt?  Hvilken skade har raskatastrofen påført Europas beste ørretvassdrag? Hvor mye av ørreten overlevde i de mange flomstore sjokoladebrune innløpselvene og i Jølstra som ble rasert  av ville jordmasser og  stokk og stein i de mest dramatiske døgn i  bygda sin nyere historie. Fiskeguiden Eivind Fossheim var ute på en sjekktur i Jølstra i dag.